113  административни услуги ще бъдат оптимизирани или ще отпаднат, като мярка за облекчаване на административната тежест за бизнеса
Във връзка с поетите ангажименти от министъра на икономиката Емил Караниколов за облекчаване на административната тежест за бизнеса бе изготвен анализ с мерките, които се предприемат за намаляване на регулаторната тежест.Направен бе анализ на общо 187 услуги предоставяни към момента от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители. Предложени са промени в 113 административни у ...
Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната?
19.06.2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения е изготвен от Патентно ведомство на Република България с цел привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 11 ...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката