Божидар Лукарски: Усилията ни са насочени към насърчаване на иновациите и инвестициите във високотехнологични производства
"Във фокуса на работата на Министерството на икономиката са насърчаването на иновациите и инвестициите във високотехнологични производства и повишаването на дела на бързоразвиващите се иновативни фирми". Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция за проекта "Научно-технологичен парк" с бенефициент "София Тех Парк". По негови думи това са и част от мерките за осигуряване на устойчиво икономическо развитие, залегнали в управленската програма на правителството.
24.11.2014
Петнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
На 21 ноември 2014 г., в хотел РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, се проведе Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия .
26.11.2014
Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане проекти на нормативни актове
Във връзка с Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр.93 от 11.11.2014 г.), Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане проекти на нормативни актове.
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg