Министър Караниколов представи пред Комисията по външна търговия в Европейския парламент приоритетите в областта на общата търговска политика
Министърът на икономиката Емил Караниколов представи пред Комисията по международна търговия /INTA/ в Европейския парламент в Брюксел приоритетите на Българското председателство в областта на общата търговска политика. Министър Караниколов изтъкна, че Търговската политика е основно свързана с повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, тъй като тя допринася за икономическия ...
19.01.2018
Проект на Наредба по чл. 5а, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназнач
В изпълнение на § 4 от Заключителната разпоредба на новоприетия Закон за допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (изм. и доп. ДВ бр. 1 от 2018 г.) е изготвен проект на Наредба по чл. 5а, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за ...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката