България и Бразилия създават комисия за икономическо сътрудничество
България и Бразилия ще активизират търговско-икономическите си връзки чрез създаването на междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която ще проведе първата си учредителна сесия през втората половина на 2016 г.
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?
10.02.2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 ...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg