Българското председателство представя визия за следващата индустриална стратегия на ЕС
Днес Българското председателство организира дебат сред държавите членки относно следващата индустриална стратегия на ЕС. След дискусията, председателствана от българския министър на икономиката Емил Караниколов, в качеството си на председател на Съвета по конкурентоспособност, Съветът призова за спешни действия за разработване на дългосрочна Стратегия за европейската индустрия с цел повишаване ...
03.04.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение нормативни актове на Министерския съвет
Представеният проект представлява предвижда изменение в приетите от Министерския съвет наредби, издадени на основание чл. 31 на Закона техническите изисквания към продуктите.
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката