Министър Лукарски: Френско-българската търговска и индустриална камара има определяща роля за засилване на партньорството ни с Франция
"България е все още непознат пазар за френските партньори, но Министерство на икономиката и българското правителство ще положат необходимите усилия това да се промени. Определяща ролята за задълбочаване на сътрудничеството между България и Франция през последните 10 години има и Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК)."
Анкета
Има ли нужда от нов закон за обществените поръчки?
20.04.2015
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.
С предложения проект се предвиждат изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2005 г.
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg