Васил Щонов: Повишаване ефективността на предприятията е една от мерките за стабилизиране на енергетиката
Министър Щонов проведе работни срещи с ръководствата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и на "Мини Марица-изток" ЕАД
04.09.2014
Документи по проекта "Южен поток"
Основен приоритет на служебното правителство е да запознае българското общество с фактите както за състоянието в енергетиката, така и по отношение на големите енергийни проекти. В тази връзка Министерството на икономиката и енергетиката публикува всички документи по проекта "Южен поток", които не представляват търговска тайна и не засягат трети страни.
10.09.2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове по Закона за техническите изисквания към продуктите
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвижда да бъдат изменени и допълнени: Наредбата за условията и реда за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регист ...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg