Министър Караниколов връчи сключените договори по процедура  „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК
Eдна от основните цели на Правителството и на Министерство на икономиката е да създаде предпоставки за развитие на страната ни като център на високотехнологични производства и услуги. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който раздаде сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкуренто ...
Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната?
10.05.2017
ЗАКОН за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Проектът на закон предвижда въвеждане на забрана за продажбата на акции и дялове - собственост на държавата, от търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други дружества.
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg