Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител за длъжността "главен експерт" в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспобност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Дати за подаване на документи: 04.01.2018 - 15.01.2018

Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител за длъжността "главен експерт" в отдел "Предоставяне...
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавни служители по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител за длъжността "държавен експерт" - 2 щ. бр. в дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното

Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Дати за подаване на документи: 04.01.2018 - 15.01.2018

Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавни служители по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител за длъжността "държавен експерт" - 2 щ. бр. в отдел...
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител за длъжността "старши юрисконсулт" в дирекция "Правна"

Дирекция: Правна
Дати за подаване на документи: 04.01.2018 - 15.01.2018

Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Норматив...
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката