Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД

Дата на обявяване: 07.09.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД

Дата на обявяване: 07.09.2016
Избор на одитор за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "БАЕЗ" ЕАД - изменение

Дата на обявяване: 01.08.2016
Допълнение към П Р О Т О К О Л № РД-21-46/20.05.2016 г. за избор на одитор за 2016 г. на БАЕЗ ЕАД ...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "БАЕЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 27.07.2016
Избор на одитор за 2016 г. на "БАЕЗ" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "БАЕЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 30.06.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "БАЕЗ" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Национална комрания Индустриални зони" ЕАД

Дата на обявяване: 28.12.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Национална комрания Индустриални зони" ЕАД ...
 
Избор на одитор за 2015 г. на "Национална компания Индустриални зони" ЕАД

Дата на обявяване: 28.12.2015
Избор на одитор за 2015 г. на "Национална компания Индустриални зони" ЕАД ...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ГОРУБСО-РУДОЗЕМ" ЕАД (л)

Дата на обявяване: 21.12.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ГОРУБСО-РУДОЗЕМ" ЕАД (л)...
 
Избор на одитор за 2015 г. на "ГОРУБСО-РУДОЗЕМ" ЕАД (л)

Дата на обявяване: 21.12.2015
Избор на одитор за 2015 г. на "ГОРУБСО-РУДОЗЕМ" ЕАД (л)...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД

Дата на обявяване: 10.12.2015
оценка на оферти на регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД, гр. София...
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg