Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)

Дата на обявяване: 30.11.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)

Дата на обявяване: 30.11.2016
Избор на одитор за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 25.10.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 25.10.2016
избор на одитори за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016
Избор на одитор за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016
Избор на одитор за 2016 г. на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД

Дата на обявяване: 07.09.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД

Дата на обявяване: 07.09.2016
Избор на одитор за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД, гр. София...
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg