Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Консолид Комерс" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 15.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 25.06.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Консолид Комерс" ЕАД...
 
Избор на одитор за "Консолид Комерс" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 15.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 25.06.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Консолид Комерс" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "НИТИ" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 03.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.06.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "НИТИ" ЕАД...
 
Избор на одитор за "НИТИ" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 03.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.06.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "НИТИ" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Минпроект" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 20.05.2014
Краен срок за получаване на документи: 20.05.2014
Крайна дата за подаване на документи: 30.05.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Минпроект" ЕАД...
 
Избор на одитор за "Минпроект" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 20.05.2014
Краен срок за получаване на документи: 20.05.2014
Крайна дата за подаване на документи: 30.05.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Минпроект" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 19.05.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.05.2014
Крайна дата за подаване на документи: 29.05.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Ел Би Булгарикум" ЕАД...
 
Избор на одитор за "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 19.05.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.05.2014
Крайна дата за подаване на документи: 29.05.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Ел Би Булгарикум" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2013 г.

Дата на обявяване: 09.09.2013
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2013
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2013
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на Годишния финансов отчет на "Институт по маркетинг" ЕАД за 2013 г....
 
Избор на одитор за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2013 г.

Дата на обявяване: 09.09.2013
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2013
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2013
Избор на одитор за одитиране на Годишния финансов отчет на "Институт по маркетинг" ЕАД за 2013 г....
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg