Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
Избор на застраховател от "Минпроект" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 19.02.2018
"Минпроект" ЕАД, гр. София открива конкурс за избор на застраховател....
 
„Пристанище Варна“ ЕАД обявява два търга за продажба на ДМА, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.02.2018
„Пристанище Варна“ ЕАД обявява два търга за продажба на ДМА, собственост на дружеството. ...
 
НЕК ЕАД обявява търг за продажба на имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 15.02.2018
НЕК ЕАД обявява търг за продажба на имот, собственост на дружеството...
 
Отдаване под наем на имот, собственост на "АДИС" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 14.02.2018
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството....
 
Учредяване на възмездно вещно право за ползване на имот от "Плод-Зеленчук" ЕООД, гр. Габрово

Дата на обявяване: 12.02.2018
"Плод-Зеленчук" ЕООД, гр. Габрово обявява търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно вещно право на ползване върху имот....
 
„Академика 2011“ ЕАД обявява следните процедури за избор на застраховател:

Дата на обявяване: 12.02.2018
„Академика 2011“ ЕАД обявява следните процедури за избор на застраховател:...
 
„Напоителни системи“ ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на актив, стопанисван от клон „Струа-Места“-Дупница.

Дата на обявяване: 09.02.2018
„Напоителни системи“ ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на актив, стопанисван от клон „Струа-Места“-Дупница....
 
„Пристанище Бургас“ ЕАД обявява търг за продажба на бракувани дълготрайни материални активи.

Дата на обявяване: 09.02.2018
„Пристанище Бургас“ ЕАД обявява търг за продажба на бракувани дълготрайни материални активи. ...
 
"УМБАЛ Свети Георги", гр. Пловдив обявява конкурс за наемане на обособена част от имат, включен в капитала на дружеството

Дата на обявяване: 09.02.2018
"УМБАЛ Свети Георги", гр. Пловдив обявява конкурс за наемане на обособена част от имат, включен в капитала на дружеството...
 
„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 08.02.2018
„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството....
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката