Разпродажба на активи
Филтрирай по:
 
"ГОРУБСО-РУДОЗЕМ" ЕАД (л), обявява конкурс за набиране на оферти за изготвяне на оценка на активите и пасивите на дружеството

Дата на обявяване: 10.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 17.02.2016
"ГОРУБСО-РУДОЗЕМ" ЕАД (л), ЕИК 120057694 обявява конкурс за набиране на оферти за изготвяне на оценка на активите и пасивите на дружеството...
 
Продажба на активи, собственост на "Стопански търговски комплекс" ЕООД /л/, гр. София

Дата на обявяване: 04.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 24.02.2016
„Стопански Търговски Комплекс” ЕООД /л/, София обявява търг с тайно наддаване за продажба на обособен обект, собственост на дружеството...
 
Продажба на активи, собственост на "Мини Перник" ЕАД (л), гр. Перник

Дата на обявяване: 23.11.2015
Живка Габрова и Юлиян Леков - ликвидатори на „МИНИ - ПЕРНИК” ЕАД (л) гр. Перник, на основание чл.268, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване прав...
 
Продажба на активи, собственост на "Стопански търговски комплекс" ЕООД (л), гр. София

Дата на обявяване: 23.09.2015
Крайна дата за подаване на документи: 30.09.2015
Продажба на активи, собственост на "Стопански търговски комплекс" ЕООД (л), гр. София ...
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg