Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Врана" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 18.08.2017
Крайна дата за подаване на документи: 18.09.2017
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството....
 
"УМБАЛ Д-р Георги Странски" обявява конкурс за застраховане на имущество - ДМА и материални записи по групи

Дата на обявяване: 17.08.2017
Крайна дата за подаване на документи: 01.09.2017
"УМБАЛ Д-р Георги Странски" обявява конкурс за застраховане на имущество - ДМА и материални записи по групи...
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Пристанище Бургас" ЕАД, гр. Бургас

Дата на обявяване: 17.08.2017
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2017
"Пристанище Бургас" ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
"Български морски квалификационен център" ЕАД, гр. Варна обявява търг с тайно наддаване за продажба на отпадъци, подлежащи на предаване за скрап

Дата на обявяване: 16.08.2017
Крайна дата за подаване на документи: 01.09.2017
"Български морски квалификационен център" ЕАД, гр. Варна обявява търг с тайно наддаване за продажба на отпадъци, подлежащи на предаване за скрап...
 
Продажба на активи, собственост на "Горубсо-Рудозем" ЕАД /л/, гр. Рудозем

Дата на обявяване: 15.08.2017
Крайна дата за подаване на документи: 18.09.2017
"Горубсо-Рудозем" ЕАД (л), гр. Рудозем обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството....
 
"Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 14.08.2017
Крайна дата за подаване на документи: 29.08.2017
"Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството...
 
Продажба на активи, собственост на "Мини Перник" ЕАД /л/, гр. Перник

Дата на обявяване: 26.07.2017
„МИНИ- ПЕРНИК“ ЕАД/л/, гр. Перник, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал. 2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски д...
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката