Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 08.12.2017
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедури за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 08.12.2017
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедури за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството....
 
„Земинвест“ ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.12.2017
„Земинвест“ ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството....
 
Избор на застраховател от "Авионамс" АД, гр. Пловдив

Дата на обявяване: 07.12.2017
"Авионамс" АД, гр. Пловдив обявява конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги....
 
Избор на доставчик на електрическа енергия от "Врана" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 06.12.2017
"Врана" ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на доставчик на електрическа енергия за нуждите на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "Земинвест" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 05.12.2017
"Земинвест" ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството....
 
„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.12.2017
„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
Мина "Маришки басейн" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 05.12.2017
Мина "Маришки басейн" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на имущество, собственост на дружеството...
 
„Академика 2011“ ЕАД открива търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 01.12.2017
„Академика 2011“ ЕАД открива търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
"Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" ЕООД, обявява конкурс за избор на застраховател за застраховане на имуществото на дружеството и Обща гражданска отговорност

Дата на обявяване: 01.12.2017
"Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" ЕООД, обявява конкурс за избор на застраховател за застраховане на имуществото на дружеството и Обща гражданска отговорност...
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката