Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА собственост на дружеството

Дата на обявяване: 22.06.2018
"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА собственост на дружеството...
 
"Минпроект" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на автомобили собственост на дружеството

Дата на обявяване: 22.06.2018
"Минпроект" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на автомобили собственост на дружеството...
 
"Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс" ЕАД обябява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 22.06.2018
"Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс" ЕАД обябява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството...
 
БЛЦ „Камена“ ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател за сключване застраховка „Имущество“.

Дата на обявяване: 21.06.2018
БЛЦ „Камена“ ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател за сключване застраховка „Имущество“....
 
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на апартаменти в гр. Раднево

Дата на обявяване: 21.06.2018
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на апартаменти в гр. Раднево...
 
"Български пощи" ЕАД обявява търг за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 21.06.2018
"Български пощи" ЕАД обявява търг за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
"Български пощи" ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.06.2018
"Български пощи" ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"Агенция дипломатически имоти в страната"ЕООД обявява търг с тайно наддаване с три позиции

Дата на обявяване: 20.06.2018
"Агенция дипломатически имоти в страната"ЕООД обявява търг с тайно наддаване с три позиции...
 
Продажба на активи, собственост на "Български пощи" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 19.06.2018
"Български пощи" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството....
 
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на актив, стопанисван от клон "Хасково"

Дата на обявяване: 15.06.2018
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на актив, стопанисван от клон "Хасково"...
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката