Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедури за отдаване под наем на активи чрез търг

Дата на обявяване: 26.04.2018
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедури за отдаване под наем на активи чрез търг...
 
"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА собственост на дружеството

Дата на обявяване: 26.04.2018
"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА собственост на дружеството...
 
"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА собственост на дружеството

Дата на обявяване: 26.04.2018
"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА собственост на дружеството...
 
Продажба на активи, собственост на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, гр. Бургас

Дата на обявяване: 23.04.2018
"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, гр. Бургас обявява конкурси за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
"НЕК" ЕАД обябява търг с тайно наддаване под наем на почивен дом "Енерго" Ботаническа градина собственост на дружеството

Дата на обявяване: 23.04.2018
"НЕК" ЕАД обябява търг с тайно наддаване под наем на почивен дом "Енерго" Ботаническа градина собственост на дружеството...
 
„Интентдантско обслужване“ ЕАД – клон Калофер обявява търг за отдаване под наем на обособени части от недвижима собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.04.2018
„Интентдантско обслужване“ ЕАД – клон Калофер обявява търг за отдаване под наем на обособени части от недвижима собственост на дружеството....
 
„НЕК“ ЕАД обявява търг за продажба на три броя козлови крана 32/8 тона, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 11.04.2018
„НЕК“ ЕАД обявява търг за продажба на три броя козлови крана 32/8 тона, собственост на дружеството....
 
"Напоителни системи" ЕАД гр. София обявява процедура за отдаване под наем чрез търг за активи

Дата на обявяване: 11.04.2018
"Напоителни системи" ЕАД гр. София обявява процедура за отдаване под наем чрез търг за активи...
 
""Мини Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево обябява търг за продажба на обект за стопанска дейност

Дата на обявяване: 11.04.2018
"Мини Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево обябява търг за продажба на обект за стопанска дейност...
 
"Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс" ЕАД обябява търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 05.04.2018
"Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс" ЕАД обябява търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обекти, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката