Разпродажба на активи
Филтрирай по:
 
Продажба на активи, собственост на "Горубсо - Рудозем" ЕАД (л), гр. Рудозем

Дата на обявяване: 07.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.08.2014
"Горубсо–Рудозем” ЕАД (л), гр. Рудозем обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи....
 
Продажба на активи, собственост на "Мини перник" ЕАД (л), гр. Перник

Дата на обявяване: 07.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.08.2014
Живка Габрова – ликвидатор на „МИНИ - ПЕРНИК” ЕАД (л) гр. Перник, на основание чл.268, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държават...
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg