Разпродажба на активи
Филтрирай по:
 
Продажба на активи, собственост на "Мини Перник" ЕАД (л), гр. Перник

Дата на обявяване: 02.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 24.02.2015
"МИНИ - ПЕРНИК" ЕАД (л) гр. Перник обявява търг с тайно наддаване за продажба на всички активи, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "Стопански търговски комплекс" ЕООД (л), гр. София

Дата на обявяване: 01.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 09.10.2014
"Стопански търговски комплекс" ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на обособени обекти и движими вещи, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "Еко Медет" ЕООД, гр. Панагюрище

Дата на обявяване: 26.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 24.09.2014
"Еко Meдет" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Г.Бенковски" № 7, тел./факс 0357 6-40--30, на основание чл.15 ал.1, във вр. с чл.15е от ПРУПДТДДУК обявява търг за продажба на съоръжение, представляващо Хвосто...
 
Продажба на активи, собственост на "Редки метали" ЕООД (л), гр. Бухово, находящи се в землището на с. Елешница

Дата на обявяване: 18.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 23.09.2014
Ликвидаторът на „Редки метали” ЕООД (л), Бухово, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Протокол № РД-21-60/18.03.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката, във връзка с чл. 15 „е” о...
 
Продажба на активи, собственост на "Редки метали" ЕООД (л), гр. Бухово, находящи се в землището на гр. Смолян

Дата на обявяване: 18.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 24.09.2014
Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л), гр. Бухово, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Протокол № РД-21-60/18.03.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката, във връзка с чл. 15 ...
 
Продажба на активи, собственост на "Редки метали" ЕООД (л), гр. Бухово, находящи се в с. Смоляновци

Дата на обявяване: 18.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 30.09.2014
Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Протокол № РД-21-60/18.03.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката, във връзка с чл. 15 "е"...
 
Продажба на активи, собственост на "Редки метали" ЕООД (л), гр. Бухово, находящи се в землището на гр. Бухово

Дата на обявяване: 18.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 01.10.2014
Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Протокол № РД-21-60/18.03.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката, във връзка с чл. 15 "е" о...
 
Продажба на активи, собственост на "Редки метали" ЕООД (л), гр. Бухово, находящи се в с. Елешница

Дата на обявяване: 18.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2014
Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, Протокол № РД-21-60/18.03.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката, във връзка с чл. 15 "е" о...
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg