Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Индустриална зона-Свиленград" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 23.05.2019
"Индустриална зона-Свиленград" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 22.05.2019
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството. ...
 
„Адис“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за 1 позиция.

Дата на обявяване: 22.05.2019
„Адис“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за 1 позиция. ...
 
"Проинвекс" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 21.05.2019
"Проинвекс" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти...
 
"Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.05.2019
"Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, собственост на дружеството...
 
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от три години, площ от два кв.м. в централния болничен корпус

Дата на обявяване: 21.05.2019
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от три години, площ от два кв.м. в централния болничен корпус...
 
"ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, собственост на дружеството за 2019-2020 година

Дата на обявяване: 17.05.2019
"ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, собственост на дружеството за 2019-2020 година...
 
"Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна" ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател на дружеството

Дата на обявяване: 16.05.2019
"Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна" ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател на дружеството...
 
ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 15.05.2019
ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, собственост на дружеството...
 
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имат - публично-частна собственост, за срок от три години

Дата на обявяване: 15.05.2019
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имат - публично-частна собственост, за срок от три години...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката