Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Терем-КРЗ Флотски Арсенал-Варна" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 16.11.2018
"Терем-КРЗ Флотски Арсенал-Варна" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на дружеството...
 
УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за отдаване под наем за временно и безвъзмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 16.11.2018
УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за отдаване под наем за временно и безвъзмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
„СБПЛРВБ МЕЗДРА“ ЕООД обявява 2 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.11.2018
„СБПЛРВБ МЕЗДРА“ ЕООД обявява 2 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството....
 
"Медицински Център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготраен актив

Дата на обявяване: 15.11.2018
"Медицински Център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготраен актив...
 
УМБАЛ "Н.И.Пирогов" ЕАД, обявява два търга с тайно наддаване за отдаване под наем на площи на територията на дружеството

Дата на обявяване: 15.11.2018
УМБАЛ "Н.И.Пирогов" ЕАД, обявява два търга с тайно наддаване за отдаване под наем на площи на територията на дружеството...
 
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 15.11.2018
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството...
 
„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, стопанисван от клон „Среден Дунав“, град Плевен.

Дата на обявяване: 14.11.2018
„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, стопанисван от клон „Среден Дунав“, град Плевен....
 
„Реставрация“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 13.11.2018
„Реставрация“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за срок от три години

Дата на обявяване: 13.11.2018
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за срок от три години...
 
"ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот обявява процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредитни линии

Дата на обявяване: 13.11.2018
"ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот обявява процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредитни линии...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката