Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Адис" ЕООД обявява конкурс за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на имущество

Дата на обявяване: 21.01.2019
"Адис" ЕООД обявява конкурс за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на имущество...
 
"Земинвест" ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 18.01.2019
"Земинвест" ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, за срок от 3 /три/ години...
 
"Напоителни системи" ЕАД открива процедура за отдаване под наем, чрез търг за срок от десет /10/ години на Язовир "Пампорово", стопанисван от клон Марица, гр. Пловдив

Дата на обявяване: 18.01.2019
"Напоителни системи" ЕАД открива процедура за отдаване под наем, чрез търг за срок от десет /10/ години на Язовир "Пампорово", стопанисван от клон Марица, гр. Пловдив...
 
"Български пощи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.01.2019
"Български пощи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"Земинвест" ЕАД София обявява търг за отдаване под наем за срок от три /3/ години на обект, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.01.2019
"Земинвест" ЕАД София обявява търг за отдаване под наем за срок от три /3/ години на обект, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот

Дата на обявяване: 18.01.2019
"Проинвекс" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот...
 
ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Трявна обявява конкурс с предмет: "Застраховка на недвижимо имущество", собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.01.2019
ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Трявна обявява конкурс с предмет: "Застраховка на недвижимо имущество", собственост на дружеството...
 
"Редки метали" ЕООД /Л/ Бухово, обявява търгове с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.01.2019
"Редки метали" ЕООД /Л/ Бухово, обявява търгове с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем чрез търг на активи и обект, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 16.01.2019
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем чрез търг на активи и обект, собственост на дружеството...
 
"Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на автомати за кафе, закуски и напитки на територията на дружеството, за срок

Дата на обявяване: 11.01.2019
"Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на автомати за кафе, за...
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката