Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 25.05.2018
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 25.05.2018
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Български пощи" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 23.05.2018
"Български пощи" ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Летище София" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 23.05.2018
"Летище София" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имот, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 22.05.2018
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Студентски столове и общежития" ЕАД, клон Габрово

Дата на обявяване: 21.05.2018
"Студентски столове и общежития" ЕАД, клон Габрово обявява конкурс в закрито заседание за отдаване под наем на части от дълготрайни активи, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на имот, собственост на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна

Дата на обявяване: 21.05.2018
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 18.05.2018
"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 18.05.2018
"Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "Студентски столове и общежития" ЕАД, клон Стара Загора

Дата на обявяване: 18.05.2018
"Студентски столове и общежития" ЕАД, клон Стара Загора обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, собственост на дружеството....
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката