Разпродажба на активи
Филтрирай по:
 
Продажба на активи, собственост на "Маджарово" ЕАД /л/, гр. Маджарово

Дата на обявяване: 29.08.2016
Крайна дата за подаване на документи: 20.09.2016
„Маджарово” ЕАД гр. Маджарово обявява търг в два етапа с тайно първоначално наддаване и явно наддаване след отваряне на офертите, в открито заседание за продажба на земя в гр. Маджарово и с. Горно п...
 
Продажба на активи, собственост на "СТК" ЕООД /л/, гр. София

Дата на обявяване: 26.08.2016
Крайна дата за подаване на документи: 14.09.2016
„Стопански търговски комплекс” ЕООД (л), гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на обособен обект, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "Мини Перник" ЕАД /л/, гр. Перник

Дата на обявяване: 12.07.2016
„Мини Перник“ ЕАД/л/, гр. Перник обявява търг с тайно наддаване за продажба на всички активи, собственост на дружеството...
 
Продажба на активи, собственост на "Стопански търговски комплекс" ЕООД (л), гр. София

Дата на обявяване: 23.09.2015
Крайна дата за подаване на документи: 30.09.2015
Продажба на активи, собственост на "Стопански търговски комплекс" ЕООД (л), гр. София ...
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg