Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 19.07.2019
„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството....
 
,,НИТИ” ЕАД – гр. КАЗАНЛЪК набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждане на конкурс за застраховка ,,Индустриален пожар” на имущество за 2019-2020 г.

Дата на обявяване: 19.07.2019
,,НИТИ” ЕАД – гр. КАЗАНЛЪК набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждане на конкурс за застраховка ,,Индустриален пожар” на имущество за 2019-2020 г....
 
,,БАЕЗ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на МПС, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 19.07.2019
,,БАЕЗ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на МПС, собственост на дружеството....
 
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.07.2019
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.07.2019
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, собственост на дружеството...
 
"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян" ЕООД, гр. Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещения, находящи се в административната сграда на дружеството

Дата на обявяване: 17.07.2019
"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян" ЕООД, гр. Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещения, находящи се в административната...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД - София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество

Дата на обявяване: 17.07.2019
"Студентски столове и общежития" ЕАД - София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество...
 
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.07.2019
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 16.07.2019
"Проинвекс" ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за продажба на ДМА, собственост на дружеството...
 
"НЕК" ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.07.2019
"НЕК" ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката