Разпродажба на активи
Филтрирай по:
 
Продажба на активи, собственост на "Овча купел" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 10.12.2014
Крайна дата за подаване на документи: 28.01.2015
Управителят на "Овча купел" ЕООД, София, бул."Монтевидео" №21 А обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "Редки метали" ЕООД (л), гр. Бухово, находящи се в землището на гр. Бухово

Дата на обявяване: 04.11.2014
Краен срок за получаване на документи: 17.12.2014
Крайна дата за подаване на документи: 18.12.2014
"Редки метали" ЕООД (л), Бухово обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, находящи се в землището на гр. Бухово, Община Столична, Район Кремиковци, собственост на Дружеството...
 
Продажба на активи, собственост на "Редки метали" ЕООД (л), гр. Бухово, находящи се в с. Смоляновци

Дата на обявяване: 04.11.2014
Краен срок за получаване на документи: 16.12.2014
Крайна дата за подаване на документи: 17.12.2014
"Редки метали" ЕООД (л), Бухово обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, находящи се в с. Смоляновци, общ. Монтана, собственост на Дружеството...
 
Продажба на активи, собственост на "Мини Перник" ЕАД (л), гр. Перник

Дата на обявяване: 02.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 24.02.2015
"МИНИ - ПЕРНИК" ЕАД (л) гр. Перник обявява търг с тайно наддаване за продажба на всички активи, собственост на дружеството....
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg