Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
Отдаване под наем на активи, собственост на "АДИС" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 21.09.2017
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството....
 
"Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит.

Дата на обявяване: 20.09.2017
"Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит....
 
"Холдинг БДЖ" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на товарни вагони

Дата на обявяване: 19.09.2017
"Холдинг БДЖ" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 35 броя товарни вагони в 1 (един) лот, собственост на дружеството....
 
"Холдинг БДЖ" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани пътнически вагони

Дата на обявяване: 19.09.2017
"Холдинг БДЖ" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 59 броя бракувани пътнически вагони, собственост на дружеството....
 
Отдаване под наем на активи, собственост на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД, гр. Хасково

Дата на обявяване: 19.09.2017
ДКЦ "Свети Георги" ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив

Дата на обявяване: 19.09.2017
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството....
 
"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА.

Дата на обявяване: 18.09.2017
"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА....
 
"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА технологичен отпадък и меден проводник

Дата на обявяване: 18.09.2017
"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА технологичен отпадък и меден проводник...
 
Продажба на активи, собственост на "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 14.09.2017
"Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на дружеството....
 
Продажба на активи, собственост на "ЕКОЕЛ" ЕАД(л), гр. Плевен

Дата на обявяване: 13.09.2017
"ЕКОЕЛ" - ЕАД (в ликвидация), гр. Плевен обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни активи, собственост на дружеството....
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката