Обществени поръчки
Филтрирай по:
 
Oтдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ 239 кв.м. от покривното пространство на административната сграда, на ул. "Триадица" № 8 в гр. София

Дата на обявяване: 15.04.2014
Краен срок за получаване на документи: 16.05.2014
Министерството на икономиката и енергетиката обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост...
 
Абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система на МИЕ, включваща електронно-пощенската система и свързаната мобилна телефония, файлова инфраструктура, отдалечен достъп, управление на работни станции...

Дата на обявяване: 09.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 17.04.2014
МИЕ отправя покана към всички заинтересовани кандидати за представяне на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на услуга...
 
Доставка на 10 броя лицензи за ползване на програмен продукт Adobe Acrobat XI Standard

Дата на обявяване: 09.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 17.04.2014
МИЕ отправя покана към всички заинтересовани кандидати за закупуване на лицензи с предмет: "Доставка на 10 броя лицензи за ползване на програмен продукт Adobe Acrobat XI Standard"...
 
Доставка на необходимото компютърно и офис оборудване за изпълнение на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Дата на обявяване: 04.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 14.04.2014
Доставка на необходимото компютърно и офис оборудване за изпълнение на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пр...
 
Поддръжка на асансьорните уредби в административните сгради на МИЕ на ул. „Княз Александър І” № 12 и ул. „Триадица“ № 8“

Дата на обявяване: 01.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 11.04.2014
Поддръжка на асансьорните уредби в административните сгради на МИЕ на ул. „Княз Александър І” № 12 и ул. „Триадица“ № 8“...
 
Заснемане от хеликоптер на качествен снимков и видеоматериал за представяне по нов и атрактивен начин на ски възможностите на зимните курорти, културно-историческите обекти и курорти на Северното Черноморие на Република България

Дата на обявяване: 31.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 11.04.2014
МИЕ, във връзка с изпълнение на дейността на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" съгласно Програмата за национална туристическа реклама и участията на България на туристически изложен...
 
Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София и гр. Пловдив

Дата на обявяване: 31.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 23.04.2014
Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на МИЕ, находящи се в гр. София, ул. "Славянска" №8, ул. "Триадица" №8, ул. "Княз Александър I" №12, ул. "...
 
Осигуряване на техническа поддръжка на националния туристически сайт www.bulgariatravel.org

Дата на обявяване: 31.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 09.04.2014
МИЕ отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: "Осигуряване на техническа поддръжка на ...
 
"Доставка на протоколни подаръци за срещи на високо ниво за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката" по 5 обособени позиции

Дата на обявяване: 31.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 10.04.2014
МИЕ отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет...
 
Определяне на Ръководител проект за Информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network, рамков договор Bulgaria 150325 EIIRC-BG и специфичен договор и Bulgaria 150325 EIIRC-BG-3

Дата на обявяване: 24.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 02.04.2014
Определяне на Ръководител проект за Информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network, рамков договор Bulgaria 150325 EIIRC-BG и специфичен договор и Bulgaria 150325 EI...
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg