Обществени поръчки
Филтрирай по:
 
Изграждане на информационен щанд за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на международното туристическо изложение за конгресен и бизнес туризъм IMEX- Франкфурт (20-22 май 2014 г.)

Дата на обявяване: 23.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 07.05.2014
Министерството на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Изграждане на информационен щанд за представянето на България като атрактивна туристическа дести...
 
Oтдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ 239 кв.м. от покривното пространство на административната сграда, на ул. "Триадица" № 8 в гр. София

Дата на обявяване: 15.04.2014
Краен срок за получаване на документи: 16.05.2014
Министерството на икономиката и енергетиката обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост...
 
Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите

Дата на обявяване: 05.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 28.04.2014
МИЕ отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет "Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост н...
 
Изграждане на български щанд на Международното туристическо изложение The Tourism Fair of Romania (TTR) в периода 13-16 март 2014 г., в гр. Букурещ, Румъния

Дата на обявяване: 18.02.2014
Крайна дата за подаване на документи: 25.02.2014
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Изграждане на български щанд на Международното туристическо изложение The Tourism Fair of Romania ...
 
Разработване на наръчник, информационни материали, информационни срещи и организиране на журналистически турове по проект № 11 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Дата на обявяване: 06.02.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 10.03.2014
Разработване на наръчник, информационни материали, информационни срещи и организиране на журналистически турове" по проект № 11 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република...
 
Разработване на организационна стратегия, анализ и оценка на организационната структура, административния капацитет и потребностите от обучение, разработване и изпълнение на програма за обучение на служителите на Управляващия орган на ОП

Дата на обявяване: 28.11.2013
Крайна дата за подаване на документи: 08.01.2014
Разработване на организационна стратегия, анализ и оценка на организационната структура, административния капацитет и потребностите от обучение, разработване и изпълнение на програма за обучение на сл...
 
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 11.11.2013
Крайна дата за подаване на документи: 18.11.2013
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката ...
 
"Осигуряване на администриране и модериране (превод, редакция, актуализиране, проверка, одобряване и публикуване на съдържанието в потребителските страници) на всяка от 9-те езикови версии – български, английски, немски, руски, френски, испански, арабски,

Дата на обявяване: 25.10.2013
Крайна дата за подаване на документи: 06.11.2013
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване на администриране и модериране (...
 
Осигуряване на администриране и модериране (превод, редакция, актуализиране, проверка, одобряване и публикуване на съдържанието в потребителските страници) на всяка от 9-те езикови версии – български, английски, немски, руски, френски, испански, арабски,

Дата на обявяване: 13.09.2013
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2013
Осигуряване на администриране и модериране (превод, редакция, актуализиране, проверка, одобряване и публикуване на съдържанието в потребителските страници) на всяка от 9-те езикови версии – български,...
 
"Изготвяне на Концепция за туристическо райониране на България".

Дата на обявяване: 12.07.2013
Крайна дата за подаване на документи: 01.08.2013
Министерството на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Изготвяне на Концепция за туристическо рай...
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg