Обяви и търгове
 
Избор на консултант за извършване на предпроектно проучване за междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия

Дата на обявяване: 29.09.2011

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава V на Закона за обществените поръчки с предмет: "Избор на консултант за извършване на предпроектно проучване за междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия", открита с Решение № РД-16-776/08.07.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие" ще се извърши на 30.09.2011 г. от 14:00 ч. в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ул. "Триадица" № 8, ет. 8, зала 821.
 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката