Обяви и търгове
 
Усъвършенстване квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 във връзка с управление на средствата от Структурните фондове

Дата на обявяване: 23.02.2012

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-215/23.02.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Усъвършенстване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. във връзка с управление на средствата от Структурните фондове".

Приложения:

Решение

Обявление

Документация

Приложения

Разяснения от 27.03.2012 г.

 
Крайна дата за подаване на документи: 03.04.2012
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката