Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
08 май 2019
Проект на Закон за публичните предприятия
На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия. В тази връзка стартира реализацията на проект „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ по Програмата за подкрепа на структурни реформи на Европейския съюз. Изпълнител по проекта е ОИСР.
25 април 2019
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) е изготвен в изпълнение на т. 4 от РМС № 704/05.10.2018 г. С Решение № 704 на МС от 05.10.2018 г. са одобрени Мерки за трансформация на модела на административно обслужване съгласно приложения с № 1 - 5. В т. 21 от Приложение № 1 към РМС № 704/05.10.2018 г. се предлага да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща или пък чл. 26, ал. 2 от ЗСБТ да бъде отменен
25 април 2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Предлаганите изменения и допълнения в Закона за измерванията са във връзка с Решение № 704 на Министерския съвет от 5.10.2018 г., с което се одобриха мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката