Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
10 май 2017
ЗАКОН за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Проектът на закон предвижда въвеждане на забрана за продажбата на акции и дялове - собственост на държавата, от търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други дружества.
Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg