Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
29 септември 2015
Предложение на Европейската комисия за текст относно инвестиционната защита в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
ЕК направи предложение за реформа на механизма за разрешаване на спорове между инвеститори и държавата в преговорите за Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
24 септември 2015
Проект на Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Министерството на икономиката предлага за обсъждане проект на Постановление, с който се изменят нормативни актове на Министерския съвет
18 август 2015
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)
Проектът на постановление привежда Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).
14 август 2015
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация
Предложените промени в проекта на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация имат за цел създаване на длъжност "заместник-директор" на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация и определянето на неговата компетентност.
09 декември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство. С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението.
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg