Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L 96/1 от 29 март 2014 г.).
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ, L 96/45 от 29 март 2014 г.).
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ, L 96/79 от 29 март 2014 г.).
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ, L 96/107 от 29 март 2014 г.).
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ, L 96/149 от 29 март 2014 г.).
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ, L 96/251 от 29 март 2014 г.).
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ, L 96/309 от 29 март 2014 г.).
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ, L 96/357 от 29 март 2014 г.).
01 февруари 2016
Проект на ПМС за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
Проект на ПМС за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg