Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
20 април 2015
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.
С предложения проект се предвиждат изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2005 г.
09 април 2015
Проект на Закон за обществените поръчки
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на нов Закон за обществените поръчки. Проектът на закон въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките.
02 април 2015
Насоки за кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
Целта на процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.
25 март 2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Българска агенция за инвестиции и Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Българска агенция за инвестиции и Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване малките и средните предприятия към министъра на икономиката
23 март 2015
Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация.
20 март 2015
Проект на ПМС за създаване на Съвет за интелигентен растеж
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за интелигентен растеж.
26 февруари 2015
МИ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП) цели:
18 февруари 2015
Проект на ПМС за създаване на Национален икономически съвет
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален икономически съвет.
09 декември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство. С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението.
Анкета
Има ли нужда от нов закон за обществените поръчки?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg