Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
09 април 2015
Проект на Закон за обществените поръчки
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на нов Закон за обществените поръчки. Проектът на закон въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките.
18 февруари 2015
Проект на ПМС за създаване на Национален икономически съвет
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален икономически съвет.
09 декември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство. С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението.
Анкета
Има ли нужда от нов закон за обществените поръчки?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg