Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
12 декември 2015
Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.
19 ноември 2015
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на „Стратегия за развитие на индустриалните зони“.
Основната цел на стратегията за развитие на индустриалните зони е да послужи като стратегически документ, който определя общата рамка и диференцира целевите пазари и групи, откроява и анализира факторите на пазара, добрите модели и бизнес възможности, както и потенциала, свързан със спецификата в инфраструктурата на дадените индустриални локации.
18 ноември 2015
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване.
03 ноември 2015
Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
19 октомври 2015
Oбществена консултация, посветена на партньорството и отношения след 2020 г. между Европейския съюз (ЕС) и членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн членки (АКТБ)
Основната цел на консултацията е да се направи равносметка на настоящото споразумение за партньорство (Споразумението от Котону), да се проучи степента, в която споразумението остава валидно за бъдещето и предлага платформа, върху която да се развиват съвместните интереси.
19 октомври 2015
Проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
29 септември 2015
Предложение на Европейската комисия за текст относно инвестиционната защита в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
ЕК направи предложение за реформа на механизма за разрешаване на спорове между инвеститори и държавата в преговорите за Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
24 септември 2015
Проект на Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Министерството на икономиката предлага за обсъждане проект на Постановление, с който се изменят нормативни актове на Министерския съвет
12 септември 2015
Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
 
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg