Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Методики за оценка на енергийни спестявания след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното енергийно потребление
 
06 април 2012

Започва обществено обсъждане на Проекта на Методики за оценка на енергийни спестявания след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното енергийно потребление.

Методиките са разработени на основание чл. 22, ал. 3, т. 4 от Наредбата за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за определяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустими мерки по енергийна ефективност, методики за оценяване и начините за потвърждаване на енергийни спестявания, обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г. и в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ЗЕЕ.

Методиките съдържат формули за изчисление на постигнатите спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление и са разработени на базата на препоръчани от Европейската комисия формули за изчисляване на постигнати спестявания след прилагане на дванадесет групи мерки за повишаване на енергийната ефективност в секторите домакинства, услуги, индустрия и транспорт.

С регламентирането им ще се постигне уеднаквяване на способите за изчисляване на енергийните спестявания, което ще подпомогне както задължените лица – собственици на промишлени системи, така и дружествата, извършващи обследвания за енергийна ефективност. Така ще бъде преодоляна настоящата ситуация, при която за една и съща изпълнена мярка за енергийно спестяване се използва различна методика, което прави резултатите несъпоставими.

Съдържанието е достъпно и на портала за обществени консултации www.strategy.bg. Предложения по текстовете на методиките може да изпращате в 14-дневен срок на следния имейл адрес: k.naidenova@mee.government.bg.

Проект на Методики за оценка на енергийни спестявания след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното енергийно потребление

Мотиви към проекта на методикиПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg