Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
 
19 юни 2017

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения е изготвен от Патентно ведомство на Р България с цел привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

С оглед на прилагането на европейското законодателство, проектът на закон предвижда прекратяване на регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни, направена по реда на ЗМГО. Регистрацията на тези продукти и храни ще се извършва единствено по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012, съгласно процедурата, предвидена в Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействие

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно  частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на ЗИД на ЗМГО.

Справка за отразяване на становищата, получени след проведени обществени консултации на проекта на РМС за одобряване на ЗИД на ЗМГО.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e.dilova@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката