Проекти за обществено обсъждане
 
Проект РМС за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
 
12 септември 2017

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебно им предоставяне.

С предложените изменения и допълнения на ЗТИП се дава възможност на бизнеса при заявяване на административна услуга да не представя съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър. Предвидено е и отпадане на изискването за представяне на трудови договори на персонала. Посочените документи могат да бъдат получени от административния орган по служебен път.

Уреждат се реда и начина за предоставянето на административни услуги по електронен път, което от своя страна ще даде възможност на заинтересованите лица да спестят време и средства, при кандидатстването за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност или удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите можете да видите ТУК.

Мотивите към законопроекта можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката