Проекти за обществено обсъждане
 
Проектът на Закон за иновациите цели подобряване на конкурентоспособността на българската индустрия
 
19 април 2012

Законопроектът е част от ангажиментите на Република България по пакта "Евро плюс"

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обявява за обществено обсъждане проекта на закон за иновациите. С документа ще се гарантира устойчивост и прогнозируемост на политиката в подкрепа на иновациите. Проектът предлага и механизъм за съгласуваност на политиките за развитие на науката, технологиите, образованието. Определят се отговорностите и ангажиментите на участниците в иновационната система.

Законопроектът предвижда институционализиране на Националния иновационен фонд. По този начин се очаква да бъдат осигурени условия за устойчиво развитие на националната икономика на основата на иновациите.

С приложението на Закона и Правилника за дейността на Българския фонд за иновации  ще се гарантира ефективен контрол върху изразходването на публични средства за насърчаване на иновациите; реализация на мерки в приоритетни области на иновациите и на такива за регионално сближаване между районите за планиране в страната в областта на иновациите. Приложението на новата нормативна уредба осигурява и въвеждане на ясни и прости механизми за финансово и нефинансово стимулиране на иновационната активност на предприятията. Чрез нея ще бъдат обхванати всички национални, двустранни и многостранни програми за насърчаване на иновациите, като например EUREKA, EUROSTARS, Рамкови програми на ЕС.

Вашите предложения и мнения по текста на законопроекта изпращайте в двуседмичен срок на адрес: j.pavlova@mee.government.bg, дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество".

Проект на Закона за иновациите може да прочетете тук.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg