Как мога да ...
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Как да получа информация относно икономическите дейности насърчавани по Закона за насърчаване на инвестициите?
Кои са основните критерии за издаване на сертификат за инвестиция клас "А" или клас "Б" по ЗНИ?
Какви са насърчителните мерки предоставяни на сертифицирани инвестиционни проекти по ЗНИ ?
разбера какви са основните критерии за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ?
Как да кандидатствам по процедури за безвъзмездна помощ по ОП "Конкурентоспособност"?
Какви са условията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в България?
Какви са условията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност от чуждестранна фирма, работеща на българския пазар?
разбера кои туристически обекти подлежат на категоризиране и кой е категоризиращият им орган?
Какво трябва да знаете преди да предприемете организирано туристическо пътуване до желана от Вас туристическа дестинация?
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg