Делян Добрев: 2014 г. е реалистичен срок България да получава газ от Азербайджан
 

Как преценявате това, което беше постигнато като договорености в Баку?

Мисля, че се направи една важна крачка напред с подписването на меморандума между държавната компания на Азербайджан "Сокар" и Българския енергиен холдинг с ангажимент двете държавни компании да си сътрудничат за доставките на първи газ в България от Азербайджан през 2014 г., защото знаете, че всички големи проекти, които обсъждаме, всички имат хоризонт 2018 г., защото през 2018 г. ще заработи разширеното находище и тогава ще се появят сравнително големите количества. Идеята е преди 2018 г., да не чакаме 2018 г., а малки, излишни количества да достигнат територията на България още през 2014 г. Това бе основната линия на разговорите. Разговорите бяха много ползотворни. Аз самият имах повече от един час разговор с азербайджанския министър на енергетиката Алиев. Обсъдихме всички трасета, не само идеята за първи газ през 2014 г. в България, а и съответно кой ще бъде газопроводът, по който през 2018 г. ще потекат големите количества газ, защото това също все още не е ясно. Ясно е, че ще има южен газов коридор, но не е ясно неговото конкретно трасе или коя концепция от всички съществуващи ще бъде избрана от консорциума.

А 2014 г. реалистичен срок ли е? Ще успеем ли да се справим?

2014 г. е реалистичен срок. Има и някои въпросителни около този срок. Ние трябва до тогава да успеем да построим интерконектора с Турция, който е разковничето в тази идея, защото без съществуваща инфраструктура, без интерконектор с Турция, ние няма как да доставим този газ в България. За това и премиерът в Азербайджан каза, че той също ще говори в Съвета на министрите в ЕС за това, идеята за интерконектор между България и Турция да бъде подкрепена, защото този интерконектор ще доведе диверсификация за Европа. Този интерконектор, заедно с нашата преносна система дори и без да е изграден голям газопровод през територията на България, може да осигури на Европа до 10 млрд. кубика газ.

Има ли към момента проблем по отношение на изграждането на тази интерконекторна връзка, някакъв проблем, който да създава пречки за нейното изграждане?

Не бих казал, че има проблем. Знаете, че има работни групи, които договарят техническите и търговските параметри по този интерконектор. Разбира се, интерконекторът в първоначалния му вид може да бъде такъв, че да задоволява търсенето в България на газ, но няма пречка този интерконектор да бъде част от някои от големите газопроводи, които ще се изграждат в последствие и всъщност да бъде изграден по-рано. В този смисъл, ако такъв проект бъде подкрепен от ЕС, а защо не и финансиран, то тогава ние ще имаме възможност да разширим през 2018 г. единствено с трасе след този интерконектор южния газов коридор.

Като говорихме за доставките на газ от Азербайджан ми се ще да чуя вашето мнение – по каква цена ни се предлага, по-изгодна ли е досегашните?

Не сме коментирали цени и търговски взаимоотношения, защото все още е рано. Ние нямаме физическа възможност да доставяме този газ, за да водим търговски преговори. Със сигурност, когато имаме двама доставчика ще имаме конкуренция между тях и крайната цена, без значение от кой доставчик ние купуваме този газ, ще бъде по-евтина, отколкото е тя в момента, защото ние към момента сме на 85% зависими от доставките на газ от Русия. Казвам 85%, защото 15% е местният добив на газ в България от находищата на "Мелрос" в Калиакра и Каварна.

Да ви попитам и за това, обсъждахте ли с вашите колеги бъдещето на "Набуко" и лично вие как коментирате тези събития, които се случват, имам предвид този отказ от унгарската компания?

Отказът на МОЛ не трябва да се приема като отказ на унгарската страна да подкрепи газопровода "Набуко", защото има междуправителствени споразумения, ратифицирани включително в парламента, които подкрепят проекта. Моята информация е, че компанията МОЛ иска да продаде своя дял, защото няма достатъчно средства за финансиране, но това не означава край на проекта "Набуко". Просто в "Набуко" един от акционерите ще бъде сменен с друг.

Тоест, за вас проектът "Набуко" има бъдеще?

Ами не е 100% сигурно, че проектът "Набуко" ще бъде концепцията, която е избрана в крайна сметка, защото през територията на Турция до българо-турската граница се обсъждат два варианта – както разширяване на съществуващата мрежа, така и строителство на нов газопровод. От българо-турска граница също има две концепции, две идеи за достигането на газа до Централна Европа. Едната идея е "Набуко". Вече почти никой не коментира "Набуко" в неговата цяла дължина от Австрия до Азербайджан, така че концепцията по-скоро, която се разглежда е "Набуко" уест. А другата концепция е концепцията Си, която е газопровод за Югоизточна Европа. Основен мотор на тази концепция е Би Пи, който е акционер в "Шийн Денис 2". Едната от тези две концепции ще бъде избрана от страна на консорциума "Шийн Денис 2". Всяка една от тях има своите положителни и отрицателни страни. На този етап не бих могъл да кажа, коя ще е концепцията, която ще задоволи най-добре интереса на консорциума.

 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg