Наредби
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Наредба №1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
Наредбата урежда организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към министъра на икономиката и енергетиката ...
 
 
Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки, приета с ПМС № 232 от 2.11.2005 г., обн., ДВ, б ...
 
 
 
 
 
Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти
С наредбата се урежда дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструме ...
 
Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти
Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни инструменти ...
 
Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ
Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ ...
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката