Правилници
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала ...
 
Правилник за организацията на работа на Националния съвет по туризъм
С този правилник се урежда организацията на работа на Националния съвет по туризъм (НСТ) ...
 
Правилник за организацията на работата и дейността на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти
С този правилник се уреждат организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти ...
 
Правилник за организацията на работата и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти
С този правилник се уреждат организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти ( ...
 
Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНЕУЕТЦТМХС)
Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съор ...
 
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУТЦЕМ)
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУТЦЕМ) ...
 
Правилник за състава и организацията на работа на Консултативен съвет за индустриална стабилност към министъра на икономиката, енергетиката и туризма
Съветът е съвещателен орган към министъра за сътрудничество с ръководствата на базовата индустрия в страната за устойчиво развитие на българската икон ...
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg