Наредби
 
Наредба №1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
Наредбата урежда организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към министъра на икономиката и енергетиката
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката