Заповеди и актове
 
Неактуална:Заповед № РД-16-997/19.07.2013 г. за определяне на електронния формат на дневниците на регистрираните производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, реда за подаването и регистрирането на електронните дневн
Неактуална:Заповед № РД-16-997/19.07.2013 г. за определяне на електронния формат на дневниците на регистрираните производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, реда за подаването и регистрирането на електронните дневници
 
 
Формуляри
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg