И Н Ф О Р М А Ц И Я за проведено заседание на Националния икономически съвет
 
05 декември 2017

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 05.12.2017 г. от 15.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

 

  1. Представяне на информация за хода на дейността по присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Вносител: Асоциация на организациите на българските работодатели

Докладват: представители на Министерство на външните работи

представители на Министерство на икономиката

 

  1. Обсъждане на информация относно прилагането на дуалната система на обучение в Република България.

Докладват: представители на Министерство на образованието и науката

представители на Министерство на икономиката

 

  1. Разни.

Р Е Ш Е Н И Я :

 

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следните решения:

1. Приема представената информация от Министерство на външните работи и Министерство на икономиката за хода на дейността по присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

2. Препоръчва на всички ангажирани с темата ведомства и на признатите за представителни на национално равнище работодателски организации да активизират дейността си за популяризиране на предимствата от членството в ОИСР и за реализиране на необходимите стъпки за присъединяването на България към ОИСР.

3. Приема по принцип предложенията на Министерство на външните работи за създаване на постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм за дейностите, свързани с членството на България в ОИСР и за приемане на финансово осигурена „пътна карта“ за следващите три години.

По т. 2 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Приема за сведение представените информации от Министерство на образованието и науката и Министерство на икономиката.

По т. Разни.

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Министерство на икономиката да предостави на работодателските организации пълна информация за всички събития, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката