Министър Седларски модерира сесия на ОИСР, посветена на специалните икономически зони
 
19 април 2017

Министърът на икономиката Теодор Седларски участва в организираната от ОИСР /Организация за икономическо сътрудничество и развитие/ международна конференция на тема „Ускоряване на инвестиции за конкурентоспособност в страните от Югоизточна Европа“, която се провежда днес в Париж. Министър Седларски  беше модератор на панел „Реформи за привличане на преки чуждестранни инвестиции  и подобряване на конкурентоспособността от страните от Югоизточна Европа“.

В изказването си министърът на икономиката заяви, че през последните години преките чуждестранни инвестиции в България показват възходяща тенденция, която постига върха си през 2015 г., в която инвестициите достигат 2.4 млрд. евро. Седларски посочи, че през 2016г. най-големите преки чуждестранни инвестиции в страната ни идват от Австрия, Франция, Холандия, Германия и Норвегия, а в топ 10 са включени също Турция, ОАЕ и Австралия. По думите му в периода 2014-2016 г. най-много  преки чуждестранни инвестиции в страната ни има в секторите финанси и застраховане, търговия, строителство, енергетика, производство и ИКТ сектора.

Министър Седларски изтъкна, че България се развива като атрактивна дестинация за инвестиции в секторите  на автомобилната индустрия, на аутсорсинга, както и като място за установяване на споделени услуги. По думите му инвеститорите избират България заради макроикономическата и финансова стабилност, поддържането на едни от най-ниските корпоративни данъци в ЕС, осигуряването на финансиране по оперативни програми и структурни фондове на ЕС, както и реформите в професионалното обучение и стаж /включително дуалното обучение/ и връзката между обучение и бизнес.

Седларски посочи насърчителните мерки, които страната ни предлага за инвеститорите - съкращаване на сроковете за административни услуги, придобиване на държавна или общинска земя по опростени процедури, финансова помощ за изграждане на инфраструктура, както и при обучение на персонал. „Въз основа на активната работа на тези стимули България е привлякла водещи международни компании, които са разширили инвестиционното си присъствие в страната –като HP, IBM, Experial, Telus, AID, Coca Cola и др.“ - каза още министърът.

Министър Седларски бе категоричен, че страната ни е добре позиционирана в международната ранглиста за инвестиционна привлекателност, което става причина за създаването на нови работни места. Министърът на икономиката изтъкна, че през първата половина на 2016 са приети план за действие за повишаване на инвестиционния растеж и съответни подзаконови нормативни актове, както и реформи в процедурите по издаване на работни визи на работещи и инвестиращи в България, а също и така наречената процедура за „Европейска синя карта за високо квалифицирани работници“. „България стана част от европейската инициатива за дигитална индустрия /Индустрия 4.0/ с цел увеличаване на производителността на реалната икономика и на растежа и в това отношение страната ни има амбицията да бъде дигитален хъб на Балканите“ - допълни той. Седларски очерта и някои от предизвикателствата пред страната ни като осигуряване на добре квалифицирана работна ръка за нуждите на бизнеса, добре функционираща съдебна система и защита на инвеститорите.

Министър Седларски обърна внимание и на усилията на българското правителство за реформи по отношение на премахването на административните пречки пред бизнеса. Работи се по приетия през 2016 г. План за действие, като към първото тримесечие на 2017 г. половината мерки са изпълнени, а останалата половина са в процес на прилагане. Министърът на икономиката изтъкна важността на трудовите и финансови пазари като пререквизити за стартиране на инвестиционна дейност, които се подкрепят от различните мерки за подобряване на различни аспекти на бизнес средата. "Добре функциониращия трудов пазар е ключов за планирането, прилагането и насърчаването на инвестиционни проекти, докато добре функциониращият финансов пазар е необходим за осигуряването на финансиране за реализиране и разрастване на инвестициите", заяви още министърът на икономиката.

По време на организираната от ОИСР международна конференция в рамките на панел „Реформи за привличане на преки чуждестранни инвестиции  и подобряване на конкурентоспособността от страните от Югоизточна Европа“, госпожа Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания  индустриални зони“ ЕАД, в изказването си подчерта, че законодателството на ЕС поставя ограничения за страните членки по отношение на предоставянето на инвестиционни стимули под формата на преференциални данъчни режими.

Госпожа Барес посочи, че за България конкуренцията на индустриалните и икономически зони, ситуирани в държави извън ЕС, за които подобни ограничения не важат, е предизвикателство, с което страната ни търси ефективни механизми за преодоляване. Отбеляза още, че достатъчно атрактивна е общата бизнес среда в страната, която предлага финансова стабилност с фиксиран курс на лева към еврото, ниски разходи за труд и един от най-ниските корпоративни данъци в Европа. Като посочи, че в допълнение към това страната предоставя допълнителна подкрепа за реализацията на инвестиционни проекти под формата на пълно инвестиционно обслужване на едно гише, както и съдействие за съкращаване на съответните административни процедури, а сертифицираните инвеститори от Българска Агенция за Инвестиции се ползват с пакет от стимули, който включва съкратени срокове за административно обслужване, възможност за закупуване на недвижим имот без търг или конкурс, индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект, частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за новоназначените работници и служители, финансово подпомагане за обучение на новоназначения персонал за придобиване на професионална квалификация, осигуряване на пълна институционална подкрепа за приоритетните инвестиционни проекти, включително публично-частно партньорство, високо това превръща страната в привлекателна инвестиционна дестинация в рамките на индустриалните и икономически зони.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката