Новите правила за публичност и прозрачност при продажбата на активи на държавните дружества са в сила
 
08 август 2017

Днес, 08.08.2017 г., в Държавен вестник са обнародвани приетите от Министерския съвет изменения и допълнения в Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС№112/23.05.2003 г. Промените са подготвени от Министерството на икономиката и са в изпълнение на провежданата политика за по-широка публичност и прозрачност при осъществяване на сделки с дълготрайни активи от държавните компании, както и за ограничаване на възможностите за допускане на нарушения при продажбата им.

Предвижда се едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, както и тези търговски дружества (дъщерни), чиито капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, при обявяване на търг или конкурс по реда на Правилника да предоставят обявленията за оповестяването им и на електронната страница на Министерството на икономиката.

До момента задължение за публикуване на обявите в един централен ежедневник имаха само компаниите, които са на пряко подчинение на съответните министерства. С измененията на Правилника задължение за публикуване имат и дъщерните им компании, като с цел публичност и прозрачност обявите от всички ще бъдат разгласявани, както в един централен ежедневник, така и на интернет страницата на Министерството на икономиката.

По този начин се създава единен източник, от който потенциалните купувачи могат да черпят информация за предстоящи разпоредителни сделки с активи от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката