Регистър на разрешенията за търсене и проучване
Регистърът включва действащите разрешения, издадени от Министерски съвет и министъра на икономиката, енергетиката и туризма
 
Архив
 
РЕШЕНИЕ НА МС РАЗРЕШЕНИЕ ДВ ГРУПА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ИМЕ НА ПЛОЩ РАЗМЕР В КВ. КМ. СРОК В МЕСЕЦИ ДОГОВОР - ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ/ ЕФЕКТИВНА ДАТА ТИТУЛЯР
1 ПРОТОКОЛ No 25/25.06.2009 645/09.07.2009 063/07.08.2009 СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ АГЛИКИНА ПОЛЯНА 2.600 24 01.09.2009/ 26.02.2010 ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР ООД, ГР. САНДАНСКИ
2 РЕШЕНИЕ No 751/15.10.2010 РМС No 751/15.10.2010 НЕФТ И ГАЗ А-ЛОВЕЧ 2288.000 139 11.04.2000/ 11.04.2000 ДАЙРЕКТ ПЕТРОЛЕУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР. СОФИЯ
3 ПРОТОКОЛ No 46/25.11.2009 677/10.12.2009 004/15.01.2010 МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ АРДИНО-ШАДИЙЦА 55.800 36 12.02.2010/ 12.02.2010 ГОРУБСО-МАДАН АД, ГР. МАДАН
4 ПРОТОКОЛ No 29/29.11.2006 029/29.11.2006 003/12.01.2007 МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ АСАРА 17.880 48 06.02.2007/ 06.02.2007 ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД, ГР. КЪРДЖАЛИ
5 ПРОТОКОЛ No 32/08.09.2010 754/23.09.2010 081/15.10.2010 МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ БАБЯК 101.000 36 11.11.2010/ 11.11.2010 ЕВРОМАКС СЪРВИСИЗ ЕООД, ГР. СОФИЯ
6 ПРОТОКОЛ No 06/10.02.2010 068/23.02.2010 ДВ ТВЪРДИ ГОРИВА БИСТРИЦА 12.375 36 11.05.2010/ 11.05.2010 ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН
7 ПРОТОКОЛ No 34/29.09.2010 765/12.10.2010 090/16.11.2010 СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ БИСТРИЦА 1.570 18 07.12.2010/ 07.12.2010 ЕТ КАФАДАРЦИ-ЕЛХАН КАФАДАРОВ
8 ПРОТОКОЛ No 19/14.05.2009 622/29.05.2009 045/16.06.2009 СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ БЛАТО 0.660 12 03.07.2009/ 03.07.2009 ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД, ГР. ГАБРОВО
9 РЕШЕНИЕ No 177/30.03.2010 РМС No 177/30.03.2010 028/2010 НЕФТ И ГАЗ БЛОК 1-12 КНЕЖА 1348.450 60 21.07.2010/ 21.07.2010 ГРУПА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРВИЗ ЕООД, ГР. СОФИЯ
10 РЕШЕНИЕ No 234/06.04.2009 РМС No 234/06.04.2009 039/2009 НЕФТ И ГАЗ БЛОК 1-16 ГРАДИЩЕ 1885.040 60 26.07.2010/ 26.07.2010 ГРУПА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРВИЗ ЕООД, ГР. СОФИЯ
11 РЕШЕНИЕ No 591/06.08.2010 РМС No 591/06.08.2010 065/2010 НЕФТ И ГАЗ БЛОК 1-17 ОВЧА МОГИЛА 260.960 60 05.11.2010/ 05.11.2010 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, ГР. ПЛЕВЕН
12 РЕШЕНИЕ 867/13.12.2010 РМС 867/13.12.2010 099/17.12.2010 НЕФТ И ГАЗ БЛОК 1-18 ТРАКИЯ 940.120 60 02.06.2011/ 02.06.2011 ОВЕРГАЗ ИНК АД, ГР. СОФИЯ
13 РЕШЕНИЕ No 396/14.07.2010 РМС No 396/14.07.2010 047/2010 НЕФТ И ГАЗ БЛОК 1-3 ЪГЛЕН 6.627 60 26.04.2007/ 26.04.2007 ДАЙРЕКТ ПЕТРОЛЕУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР. СОФИЯ
14 РЕШЕНИЕ No 633/07.10.2008 РМС No 633/07.10.2008 089/2008 НЕФТ И ГАЗ БЛОК 1-4 КАВАРНА 414.630 36 01.12.2008/ 02.12.2008 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, ГР. ПЛЕВЕН
15 ПРОТОКОЛ No 21/02.06.2010 071/30.06.2010 063/13.08.2010 ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БОГОВИНА 40.800 24 12.10.2010/ 12.10.2010 МИЗИЯ МИНЕРАЛ ЕООД, ГР. СОФИЯ
16 ПРОТОКОЛ No 47/02.12.2009 682/17.12.2009 007/24.01.2010 ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БОЛЯРКА 24.600 18 23.02.2010/ 25.03.2010 ЕЛИМАР ООД, ГР. СОФИЯ
17 ПРОТОКОЛ No 01/10.01.2008 081/06.06.2011 059/02.08.2011 ТВЪРДИ ГОРИВА БОРОВ ДОЛ 2.340 60 04.04.2008/ 04.04.2008 МИН ИНВЕСТ ООД
18 ПРОТОКОЛ No 08/24.02.2010 712/11.03.2010 028/13.04.2010 СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ БОРОВА КОРИЯ 2.700 24 11.05.2010/ 26.07.2010 ПК БАЛКАН
19 ПРОТОКОЛ No 30/04.08.2010 745/19.08.2010 078/05.10.2010 СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ БОРОВО 0.400 12 29.10.2010/ 29.10.2010 ДИОНИСОС ДИСТИЛЪРС ЕООД, С. ГЪРМЕН
20 ПРОТОКОЛ No 01/06.01.2010 695/21.01.2010 011/09.02.2010 СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ БОРУНА 0.360 18 08.03.2010/ 08.03.2010 БУЛГНАЙС ООД, ГР. ИВАЙЛОВГРАД
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката