Списък на фирмите, получили разрешение за провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по безопасност
На основание чл. 20, ал.5 от Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи
 
Архив
 
Фирма Адрес Телефон Заповед № от дата Срок на действие
ЕТЕлектра-Петър Петров Аксаково, ул.Кокиче 2А 05113/26 45 РД 16-101/07.02.07 безсрочен
''ЛЪВ-97'' ООД Благоевград,ж.к.Еленово,бл.94 073/885680 РД 16-763/02.09.09 безсрочен
НТС-БлагоевградЕООД Благоевград, пл.Г.Измирлиев 5 073/884588 РД 16-80/21.1.11 безсрочен
Канина консултЕООД с.Брестник,обл.Пловдивска 896479339 РД 16-90/25.1.11 безсрочен
Териториален център поквалификация и преквалификацияООД Варна,ул.С.Врачански18 052/632 111 РД 16-235/12.03.09 безсрочен
МАКСЕЛ ЕООД Варна,ж.к.Вл.Варненчик, бл.20,вх.25, ап.2 878566124 РД 16-216/8.3.2011 безсрочен
„ЕГИУТЕООД Варна, ул.Страхил №20, ап.56 052 / 635 402 РД 14-205/21.06.2005 безсрочен
„ВТП-ТУВ ЕООД Варна, ул.Студентска №1 052 / 383 389 РД 16-874/21.08.2006 безсрочен
ЕТ УНИВЕРСИАЛ-90 Велико Търново,ул. „Ил.Драгостинов № 17 А 062 /40 452 РД 14-199/16.06.2005 безсрочен
ЕТРА-ЕЛООД Велико Търново, ул. Магистрална №3 062/638 981 РД 16-342/01.04.09 безсрочен
ВИСШ УЧЕБЕН НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР Велико Търново, ул.Н.Габровски № 21 062 / 648 954 РД 14-223/29.06.2005 безсрочен
ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА Враца, ул.Лукашов 14, п.к. 83 092 / 622 556 РД 16-859/22.12.2005 безсрочен
ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ Враца, ул.Лукашов № 11 092 / 665 685 РД 16-815/09.12.2005 безсрочен
„МЕДИКО-ИНЖЕНЕРИНГ ООД Враца, ул.Цар Асен І № 2, ап. 5 092 / 666 651 РД 14-243/07.07.2005 безсрочен
ЕТ КВАЛИТЕХ-В.КОМИТСКА Враца, ул.Скобелев №10 092 / 622 396 РД 14-336/10.09.2005 безсрочен
ТУ - Габрово Габрово, ул.Х.Димитър 4 898969995 РД 16-79/21.1.11 безсрочен
ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА Габрово, пл.Възраждане № 1, п.к. 217 066 / 803 142 РД 14-296/01.08.2005 безсрочен
„АЛЕКСАНДЪР И АЛЕКСАНДРА ЕООД Гоце Делчев, ул.Стара планина 66 А 0751 / 2 32 31 РД 16-268/10.04.2006 безсрочен
„ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГЕООД Димитровград, ул. „Цар Борис І № 5, ет. 3 0391 / 64 017 РД 14-198/16.06.2005 безсрочен
ЕТ „МОРИС-РОСЕН ГАНЕВ Добрич, бул. „25 септември № 51 058 / 602 015 РД 16-123/22.02.2006 безсрочен
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката