Природни ресурси и концесии
Филтрирай по:
 
 
Предоставяне на информация от Националния геоложки фонд, извадки от бази данни и специализирани карти и регистри
Дирекция: Природни ресурси и концесии
Предоставяне на геоложка информация, информация за подземните богатства, търсене, проучване и добив
 
Съгласуване на годишните работни проекти за експлоатация, годишните проекти за рекултивация и годишните работни проекти за експлоатация на съоръжения за минни отпадъци
Дирекция: Природни ресурси и концесии
Изисквания за обем и съдържание на годишните работни проекти за добив и първична преработка, годишните проекти за рекултивация и годишните работни проекти за експлоатация на съоръжения за минни отпадъци
 
Предоставяне на концесия за добив на подземни богатства
Дирекция: Природни ресурси и концесии
Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
 
Удължаване срока на предоставени концесии за добив на подземни богатства
Дирекция: Природни ресурси и концесии
Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
 
Прехвърляне на права и задължения по предоставени концесии за добив на подземни богатства
Дирекция: Природни ресурси и концесии
Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
 
Прекратяване на предоставени концесии за добив на подземни богатства
Дирекция: Природни ресурси и концесии
Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg