Регистрационни и лицензионни услуги
Филтрирай по:
 
 
Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория на Приложение №1 на Регламент (ЕО) 273/2005
 
Издаване на еднократни разрешителни за внос и износ на прекурсори
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на Еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на Приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005 и Еднократни разрешителни за износ на прекурсори посочени в Приложение №4, раздел ІІ от Регламент 1277/2005
 
Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство, съгласно Наредба № 1 на министъра на икономиката за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства
 
Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
 
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия
 
Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вписване на промени в обстоятелствата във вече издадени лицензии, подновяване на вече издадени лицензии
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg