Регистрационни и лицензионни услуги
Филтрирай по:
 
 
Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория на Приложение №1 на Регламент (ЕО) 273/2005
 
Издаване на еднократни разрешителни за внос и износ на прекурсори
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на Еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на Приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005 и Еднократни разрешителни за износ на прекурсори посочени в Приложение №4, раздел ІІ от Регламент 1277/2005
 
Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство, съгласно Наредба № 1 на министъра на икономиката за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства
 
Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
 
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия
 
Информация за търговците на черни и цветни метали
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
На основание §5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.), документи за издаване на нови лицензи и допълнения към издадени вече лицензи не се приемат в Министерство на икономикат
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg