Регистрационни и лицензионни услуги
Филтрирай по:
 
 
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия
 
Информация за търговците на черни и цветни метали
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
На основание §5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.), документи за издаване на нови лицензи и допълнения към издадени вече лицензи не се приемат в Министерство на икономикат
 
Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вписване на промени в обстоятелствата във вече издадени лицензии, подновяване на вече издадени лицензии
 
Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им, както и вписване на промени във вече издадени лицензии, съгласно Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици
 
Упълномощаване на специализирани учебни центрове по чл.20, ал.5 от ПБЗРЕУТЦЕМ за провеждане на обучение и изпит за квалификационна група по безопасност
Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването
Упълномощаване на специализирани учебни центрове по чл.20, ал.5 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
 
Упълномощаване на специализирани учебни центрове по чл.20, ал.5 от ПБРНЕУЕТЦТМХС за провеждане на обучение и изпит за квалификационна група по безопасност
Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването
Упълномощаване на специализирани учебни центрове по чл.20, ал.5 от ПБРНЕУЕТЦТМХС за провеждане на обучение и изпит за квалификационна група по безопасност
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg