Регистрационни и лицензионни услуги
Филтрирай по:
 
 
Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от първа категория на Приложение I на Регламент (EO) No 273/2004
 
Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им, както и вписване на промени във вече издадени лицензии, съгласно Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове
 
Предоставяне на разрешения за квоти за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Предоставяне на разрешения за квоти за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация, а именно смърч (тарифни позиции 4403 20 110 и 4403 20 190) и бор (тарифни позиции 4403 20 310 и 4403 20 390)
 
Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание по Закона за виното и спиртните напитки
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание по Закона за виното и спиртните напитки
 
Издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид, вещество от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.
 
Вписване в публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, уведомяват Министерството на икономиката за всяко изделие, което иск
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката