Регистрационни и лицензионни услуги
Филтрирай по:
 
 
Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вписване на промени в обстоятелствата във вече издадени лицензии, подновяване на вече издадени лицензии
 
Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им, както и вписване на промени във вече издадени лицензии, съгласно Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици
 
Предоставяне на разрешения за квоти за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Предоставяне на разрешения за квоти за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация, а именно смърч (тарифни позиции 4403 20 110 и 4403 20 190) и бор (тарифни позиции 4403 20 310 и 4403 20 390)
 
Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание по Закона за виното и спиртните напитки
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание по Закона за виното и спиртните напитки
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg