Международно контролирана търговия
Филтрирай по:
 
 
Издаване на разрешения за участие в изложения на отбранителна техника
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за участие в изложения на отбранителна техника в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката
 
Издаване на международни сертификати за внос на продукти, свързани с отбраната
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на международни сертификати за внос на продукти, свързани с отбраната
 
Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба
 
Предоставяне на бланки на Удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната, които се заверяват от митническите органи в компетентното митническо учреждение, разрешили съответния митнически режим
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Предоставяне на бланки на Удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната, които се заверяват от митническите органи в компетентното митническо учреждение, разрешили съответния митнически режим
 
Предоставяне на бланки на Удостоверение за осъществена доставка на изделия и технологии с двойна употреба, които се заверяват от митническите органи в компетентното митническо учреждение, разрешили съответния митнически режим
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Предоставяне на бланки на Удостоверение за осъществена доставка на изделия и технологии с двойна употреба
 
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката