Удовлетворяване на реституционни претенции
Филтрирай по:
 
 
Издаване на компенсаторни записи и връчване на депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти на правоимащите лица по реда на ЗОСОИ
Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Процедура по предоставяне на обезщетение, определено по реда на чл. 3, ал. 1, т. 3 от закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ)
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg