Административно обслужване
Филтрирай по:
 
 
Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация
Дирекция: Административно обслужване
Заверка на удостоверителни документи, подготвени за легализация от Министерството на външните работи, предназначени за ползване в чужбина
 
Публикуване на обявления на синдици за продажбата на имущества от масата на несъстоятелността в специалния бюлетин на МИ
Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Процедура по приемане и публикуване на обявленията на синдици за продажба на имущества от масата на несъстоятелността в специалния Бюлетин за продажби на МИ по реда на чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон
 
Достъп до информация
Дирекция: Връзки с обществеността и протокол
Достъп до обществена информация по ЗДОИ Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.
 
Издаване на документи по Закона за чужденците в Република България
Дирекция: Икономически политики за насърчаване
МИЕ издава документи за обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и т. 16 и чл. 25а от ЗЧРБ, свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени работни места в българско търговско дружество от чу
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg