Актуални теми
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
12 август 2014
Констатации на Европейската комисия и Световната банка за българския енергиен сектор
Международният преглед на енергетиката бе направен по време на управлението на предишното служебно правителство през месец май 2013 г.
07 август 2014
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с метеорологичната обстановка на територията на град Мизия, вследствие на която са залети с вода електрически съоръжения на "ЧЕЗ Разпределение България" АД (трансформаторни постове, разпределителни уредби, мрежи ниско напрежение и електромерни табла), електроразпределителното дружество изпрати до министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов писмо с искане за въвеждане на ограничителен режим за електроснабдяването
16 юли 2014
Референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид
Със Заповед № РД-16-983 от 15.07.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката е определена на референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид – СО2 за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г. в размер на 5,05 Евро/тон СО2
02 юли 2014
Стартира Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
Министерството на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за кандидатстване по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", с краен срок на кандидатстване до 15.09.2014 г., включително.

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg