Актуални теми
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
24 ноември 2014
Петнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
На 21 ноември 2014 г., в хотел РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, се проведе Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия .
21 ноември 2014
Информационни дни по програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" в София и Велико Търново
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) в качеството си на програмен оператор по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" организира информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по двете отворени грантови схеми и по Фонда за двустранни отношения, финансиран от Програмата. Информационната кампания обхваща градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, София и Велико Търново. Вече приключиха дните в Пловдив, Монтана, Бургас и Варна.
22 октомври 2014
Технически проблем възпрепятства получаването на жалби в КЗП
Комисията за защита на потребителите (КЗП) информира обществеността, че поради възникнал технически проблем със сървъра изпращаните по електронната поща жалби и сигнали към момента не могат да бъдат получавани и обработвани. При отстраняване на проблема потребителите ще бъдат уведомени чрез интернет страницата на институцията.
09 октомври 2014
Десети конкурс "Иновативно предприятие на годината 2014"
Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област
04 септември 2014
Документи по проекта "Южен поток"
Основен приоритет на служебното правителство е да запознае българското общество с фактите както за състоянието в енергетиката, така и по отношение на големите енергийни проекти. В тази връзка Министерството на икономиката и енергетиката публикува всички документи по проекта "Южен поток", които не представляват търговска тайна и не засягат трети страни.
26 август 2014
Справка за разплащанията на НЕК
Настоящото служебно правителство пое ангажимент към българското общество да представи по обективен начин състоянието на енергийния сектор. На сайта на Министерството на икономиката и енергетиката е публикувана справка за всички плащания на Националната електрическа компания към доставчиците на електроенергия за първите седем месеца на 2014 г.
12 август 2014
Констатации на Европейската комисия и Световната банка за българския енергиен сектор
Международният преглед на енергетиката бе направен по време на управлението на предишното служебно правителство през месец май 2013 г.

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg