Актуални теми
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
17 март 2015
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.
24 ноември 2014
Становище
По повод на тиражираните в медиите интерпретации на разпоредбите на чл. 62, ал. 1 и 2 от Закона за защита на потребителите и на чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката относно отказ от ползване на топлинна енергия в жилищните сгради, Министерство на икономиката, предоставя своето становище, имайки предвид, че то не следва да се приема като официално тълкуване на закона.
Анкета
Има ли нужда от нов закон за обществените поръчки?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg