Актуални теми
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
24 ноември 2014
Петнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
На 21 ноември 2014 г., в хотел РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, се проведе Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия .
24 ноември 2014
Становище
По повод на тиражираните в медиите интерпретации на разпоредбите на чл. 62, ал. 1 и 2 от Закона за защита на потребителите и на чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката относно отказ от ползване на топлинна енергия в жилищните сгради, Министерство на икономиката, предоставя своето становище, имайки предвид, че то не следва да се приема като официално тълкуване на закона.
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg