Актуални теми
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
15 март 2014
Стартира работата по газовата връзка България - Турция
Завърши работата на работните групи от българска и турска страна по повод предстоящото изграждане на интерконекторната връзка България – Турция.
11 март 2014
Министерството на икономиката и енергетиката открива гореща линия за съдействие при затруднения на българския бизнес във връзка със ситуацията в Украйна
Министерството на икономиката и енергетиката открива гореща линия, на която бизнесорганизациите могат да поставят въпроси и да търсят съдействие от страна на министерството за евентуални затруднения, свързани с дейността си предвид ситуацията в Украйна.
10 март 2014
Процедура за финансиране на представителните сдружения на потребителите за 2014 г.
На основание чл. 172, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 170 от Закона за защита на потребителите (обн. ДВ, бр. 99/2005 г., посл. изм. и доп., бр. 30 от 26.03.2013 г.) и чл. 8 от Наредба № РД-16-1117 от 01.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
21 февруари 2014
Информация за степента на изпълнение на "Националния план за инвестиции на България 2013-2020 г."
Доклад на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев до Европейската комисия - ГД "Действия по климата" и ДГ "Конкуренция"
10 февруари 2014
Четири туроператорски фирми са заличени от регистъра заради непредставени договори
Компаниите не са представили копие от договора за застраховката "Отговорност на туроператора" в установения от закона срок. В съответствие със Закона за туризма министърът на икономиката и енергетиката предприеме действия за публичното оповестяване на заличаването.
03 февруари 2014
Стартира новият конкурс "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството"
Това е инициатива на Европейската комисия за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво за насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес. В България координатор на конкурса е МИЕ

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7316
Ресор Енергетика: +359 2 940 7357
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg