Актуални теми
 
Започна работа Консултативен съвет към Пакта за индустриална стабилност
 
03 май 2012

Консултативен съвет към Пакта за индустриална стабилност бе създаден по инициатива на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и представители на сдруженията на предприятията във водещите индустрии, експорта и големите енергийни консуматори.

Основните теми, които ще обсъжда Консултативният съвет, са свързани с подготовката на нова индустриална политика; устойчиво развитие на енергийната инфраструктура; стимули за насърчаване на енергийната ефективност; повишаване на конкурентоспособността в енергетиката. Консултативният съвет ще работи и за премахване на административните и регулаторните бариери пред бизнеса.

На първото заседание бе приет правилник за работа на съвета. По право председател на съвета е министърът на икономиката, енергетика и туризма Делян Добрев. За зам.-председатели бяха избрани зам. министър Валентин Николов и Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). Дейността на съвета ще бъде подпомагана от секретариат, състоящ се от представител на МИЕТ и на БФИЕК. Съветът ще заседава всеки последен четвъртък от месеца. Членове на съвета са: Българската агенция за инвестиции, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, БЕХ, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Патентното ведомство, Националният статистически институт, БФИЕК, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара, Българската стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и други.

На първото заседание на Консултативния съвет бяха обсъдени алтернативите за доставка на природен газ, както и развитието на интерконекторите. Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Кирил Темелков запозна представителите на бизнеса с изграждането на интерконектора между България и Румъния. Изпълнителният директор на ICGB Юлияна Димитрова представи проекта за изграждане на междусистемна газова връзка България-Гърция и представител на МИЕТ запозна присъстващите с перспективите за развитие на газовата връзка България-Сърбия. Пътните карти за изграждане на интерконекторите бяха представени и задълбочено обсъдени от всички участници с цел допълнително оптимизиране на сроковете и процесите. Пред представителите на съвета министър Добрев заяви, че на всяко заседание те ще бъдат запознавани с напредъка на дейностите по проектите.

На заседанието бе обсъдено още развитието на свободния пазар на електроенергия в България. "Единадесет компании са подали заявления да бъдат лицензирани като координатори на балансиращи групи", заяви Евгения Харитонова – член на ДКЕВР.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg