Иновации
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и процес на интелигентна специализация
С Решение на МС №857 от 03.11.2015 г. бе приет окончателно проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., като основа за изпълнение на тематично пре...
Иновации - определения, примери
Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската пр...
Национален иновационен фонд
Национален иновационен фонд и правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд...
Инициативата ЕВРИКА
ЕВРИКА е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността...
Програма ЕВРОСТАРС
Съвместната Програма ЕВРОСТАРС към инициативата ЕВРИКА е насочена специално към малките и средните предприятия с висок потенциал за растеж...
Иновационна стратегия на Република България
Иновационна стратегия на Република България и мерките за нейната реализация са приети с Решение №723 от 8 септември 2004 година и изменени с Решение №385 от 22 май 2006 г. на Министерския съвет...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката YouTube Профил на Министерство на икономиката Блог Блог на Министерство на икономиката Инстаграм Профил на Министерство на икономиката