Иновации
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и процес на интелигентна специализация
С Решение на МС №761 от 06.11.2014 г. е одобрен проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. С този акт беше изразена националната подкрепа и съглас...
"Иновации и технологии" - конференция с международно участие
С тази инициатива МИЕ цели да насочи фокуса на внимание към възможностите за сътрудничество и участие на български компании и академичната общност в европейските инициативи, които се провеждат в облас...
Иновации - определения, примери
Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската пр...
Разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Разработването на Иновационна стратегия за интелигентната специализация е една от "задължителните предварителни" условности за новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми...
Национален иновационен фонд
Национален иновационен фонд и правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд...
Инициативата ЕВРИКА
ЕВРИКА е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността...
Програма ЕВРОСТАРС
Съвместната Програма ЕВРОСТАРС към инициативата ЕВРИКА е насочена специално към малките и средните предприятия с висок потенциал за растеж...
Европейска мрежа за предприятия (Enterprise Europe Network)
В началото на тази бюджетна година Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се присъедини към Европейската мрежа за предприятия (Enterprise Europe Network)...
Иновационна стратегия на Република България
Иновационна стратегия на Република България и мерките за нейната реализация са приети с Решение №723 от 8 септември 2004 година и изменени с Решение №385 от 22 май 2006 г. на Министерския съвет...
Информационен ден за представяне на условията за кандидатстване в тръжна процедура по Плана за европейските коопериращи държави
Министерство на икономиката и Европейската космическа агенция имат удоволствието да Ви поканят в съвместно организирания информационен ден за представяне на условията за кандидатстване в тръжна процед...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg