Парламентарен контрол
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
30 октомври 2018
Писмен отговор на въпрос от народния представител Георги Гьоков
Относно: Електронния регистър на съоръженията с повишена опасност...
25 октомври 2018
Писмен отговор на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Иванов
Относно договор за БФП BG161PO003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурентоспособността на "Е. Миролио" ЕАД чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки"...
16 октомври 2018
Писмен отговор на въпрос от народните представители Елена Йончева,Димитър Данчев и Любомир Бонев
Относно списък на акредитираните лаборатории за анализ на строителните материали ...
16 октомври 2018
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Димитър Данчев
Относно финансов отчет и анализ на дейността на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД към 30.06.2018 г....
14 септември 2018
Писмен отговор на въпрос от народните представители г-н Данчев и г-н Иванов
Относно: финансово и оперативно състояние на свързаните предприятия с „Държавна консолидационна компания“ ЕАД...
03 август 2018
Писмен отговор на въпрос от народните представители г-н Георги Стоилов и г-н Георги Йорданов
Относно: Спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия...
27 юли 2018
Устен отговор на въпрос от народния представител г-н Димитър Данчев
Относно "Държавна лаборатория Българска роза" ЕООД...
27 юли 2018
Устен отговор на въпрос от народните представители г-н Иван Ченчев и г-н Димитър Данчев
Относно липсата на адекватна пътна инфраструктура за обслужване на Икономическа зона София - Божурище...
06 юли 2018
Писмен отговор на въпрос от н.пр. Тодор Байчев
Относно размера на инвестиции от Саудитска Арабия...
06 юли 2018
Писмен отговор на въпрос от н.пр. Тодор Байчев
Относно размера на инвестиции от Катар...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката