Парламентарен контрол
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
30 юни 2016
Писмен отговор на въпрос от Слави Бинев, народен представител от ПГ Патриотичен фронт
Относно: Драстичен спад на преките чуждестранни инвестиции в Република България...
30 юни 2016
Писмен отговор на питане от Слави Бинев, народен представител от ПГ Патриотичен фронт
Относно: политика за подпомагане на малките и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост...
29 юни 2016
Писмен отговор на въпрос от Светослав Белемезов, народен представител от ПГ на АБВ
Относно: икономически взаимоотношения с Гърция...
29 юни 2016
Писмен отговор на въпрос от Светослав Белемезов, народен представител от ПГ на АБВ
Относно: икономически взаимоотношения с Русия...
29 юни 2016
Писмен отговор на въпрос от Слави Бинев, народен представител от ПГ Патриотичен фронт
Относно: пропилени възможности за намиране на нови пазари и икономически партньори...
29 юни 2016
Писмен отговор на питане от Слави Бинев, народен представител от ПГ Патриотичен фронт
Относно: провежданата от Министерството на икономиката политика в областта на външноикономическите и търговските отношения...
15 юни 2016
Писмен отговор на въпрос от Георги Гьоков, народен представител от ПГ ,,БСП лява България"
Относно: финансовото състояние на "Летище Стара Загора" ЕАД и перспективите му за развитие...
10 юни 2016
Устен отговор на въпрос от Дора Янкова, народен преставител от ПГ ,,БСП Лява България“
Дейността на МИ за подготовката и реализирането на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и пол...
10 юни 2016
Устен отговор на въпрос от Румен Гечев, народен преставител от ПГ ,,БСП Лява България“
Относно: стратегии и програми за икономическо развитие...
06 юни 2016
Писмен отговор на въпрос от Христо Гаджев, народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ
Относно: реализирани проекти, трансфер на технологии и икономически ползи при реализацията на офсетни програми ...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg