Парламентарен контрол
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
23 април 2018
Писмен отговор на въпрос от народния представител Петър Витанов
ОТНОСНО: инвестиции в създаването на нови индустриални зони...
23 април 2018
Писмен отговор на въпрос от народния представител Димитър Данчев
ОТНОСНО:инвестиционна и производствена програма на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД ...
23 април 2018
Писмен отговор на въпроси от народните представители Георги Стоилов и Иван Иванов
ОТНОСНО: Договор за Инвестиционен банков кредит предоставен на ползвателя на БФП по Договор № 18/121/0683/28.08.2014 г. с включен от НГФ в гарантирания портфейл с референтен № 20000502/05.01.2015 г. ...
23 април 2018
Писмен отговор на въпрос от народния представител Светла Бъчварова
Относно: внос на мляко и палмово масло в страната през 2016 и 2017 г....
04 април 2018
Писмен отговор на въпрос от нар.представители г-н Георги Стоилов и г-н Иван Иванов
ОТНОСНО: договор за безвъзмездна финансова помощ с бенефициент с ЕИК 202722544 по проект № BG161РО003-2.3.02-0260-0001, с източник на финансиране ЕФРР по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспо...
30 март 2018
Устен отговор на въпрос от народния представител г-н Пенчо Милков
Относно: промяна на границите и стратегия за развитие на Свободна зона – Русе...
30 март 2018
Устен отговор на въпрос от народния представител г-н Румен Гечев
Относно: действия на Българска банка за развитие...
28 март 2018
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Кристина Сидорова
ОТНОСНО: „Плод и зеленчук“ ЕООД, гр. Габрово....
28 март 2018
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Надя Клисурска-Жекова
Относно: Техническото състояние на съоръженията за гарантиране безопасната експлоатация на язовирите в област Пазарджик с цел недопускане на риск за живота и здравето на хората и стопанските субекти...
16 март 2018
Устен отговор на въпрос от народния представител г-жа Таскова
Относно: Плановете на Министерството на икономиката за развитие на логистичен хъб или индустриален парк на терените на някогашното летище Стара Загора...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката