ОП "Конкурентоспособност"
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 е една от седемте оперативни програми в България, които се финансират от Структурните фондове на ЕС ...
Промяна в ОП "Конкурентоспособност" за включване на нова категория допустими кандидати...
Европейската комисия одобри промяна в ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за включване на нова категория допустими кандидати по два от предвидените финансови инструмента п...
Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Текущи и предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изисквания за кандидатстване и правила за отчетност по Оперативна програма "Конкурентоспособност"...
Решение № ЕО-1/2014 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Решение № ЕО-1/2014 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg