Сектори в енергетиката
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Първи Национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници
Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 22 на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и чл. 13 от Закона за енергията от възобновяеми източници....
Превантивен план за действие и План за действие при извънредни ситуации съгласно чл. 4, §5 от Регламент (ЕС) №994/2010 на Европейския парламент и Съвета от 20.10.2010 г.
Превантивен план за действие и План за действие при извънредни ситуации съгласно чл. 4, §5 от Регламент (ЕС) №994/2010 на Европейския парламент и Съвета от 20.10.2010 г. ...
Възобновяеми енергийни източници
Използването на възобновяеми източници (ВИ), заедно с рационалното използване на енергията, е важна движеща сила на устойчивото развитие...
Втори национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници
Вторият национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници е изготвен и представен в Европейската комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. ...
Наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес в Република България, разработен съгласно чл. 9 на Регламент (ЕС) №347/2013
Наръчникът се отнася до съответните законови разпоредби и има за цел да подпомага организаторите на енергийни проекти от общ интерес, да се осигури информация за участието на обществеността и да се да...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg