Статистика и анализи
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Доклад от планова проверка на всички топлопреносни предприятия и на лицата, регистрирани по чл. 139а от Закона за енергетиката
Проверката е по утвърден план-график за извършване на проверки през 2012 г. от отдел "Технически контрол в енергетиката". Докладът съдържа обобщена информация от данни, предоставени от проверяваните д...
Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България (2013 г.)
Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България (2013 г.)...
Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България (2014 г.)
Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България (2014 г.)...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg