Обща търговска политика
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Започнати нови процедури за предприемане на мерки за търговска защита от трети страни
Процедури по разследване за заобикаляне през България на антидъмпингови мерки по вноса на някои синтетични или изкуствени тъкани в Турция ...
Регионални търговски споразумения на ЕС
Информация относно търговските договорености и споразуменията за свободна търговия на ЕС...
Текущи преговори на ЕС за сключване на Споразумения за свободна търговия
Информация относно текущите преговори за сключване на Споразумения за свободна търговия и други търговски преговори...
Многостранни търговски отношения и ЕС в СТО
В рамките на Световната търговска организация се договарят и приемат основните правила за международна търговия чрез провеждането на многостранни преговори между всички страни-членки на СТО...
Инструменти за търговска защита
Антидъмпингови, антисубсидийни и защитни мерки...
Мерки за търговска защита, прилагани от трети страни
Антидъмпингови, антисубсидийни и защитни мерки по внос на стоки с произход от Европейския съюз...
Публични консултации
Консултации със заинтересовани лица, относно въпроси на търговската политика на Европейския съюз....
Схемата от общи тарифни преференции (СОТП) на Европейския съюз (ЕС)
Схемата от общи тарифни преференции (СОТП) на Европейския съюз (ЕС) позволява на износителите от развиващите се страни да плащат по-малки мита върху стоките си при внос в ЕС. Облекченият достъп до паз...
Проучване на Европейската комисия сред компаниите от ЕС в контекста на преговорите за сключване на всеобхватно споразумение със САЩ
Проучване относно бариерите пред търговията, които компаниите от ЕС срещат на пазара на САЩ...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg