Обща търговска политика
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Многостранни търговски отношения и ЕС в СТО
В рамките на Световната търговска организация се договарят и приемат основните правила за международна търговия чрез провеждането на многостранни преговори между всички страни-членки на СТО...
Инструменти за търговска защита
Антидъмпингови, антисубсидийни и защитни мерки...
Мерки за търговска защита, прилагани от трети страни
Антидъмпингови, антисубсидийни и защитни мерки по внос на стоки с произход от Европейския съюз...
Публични консултации
Консултации със заинтересовани лица, относно въпроси на търговската политика на Европейския съюз....
Схемата от общи тарифни преференции (СОТП) на Европейския съюз (ЕС)
Схемата от общи тарифни преференции (СОТП) на Европейския съюз (ЕС) позволява на износителите от развиващите се страни да плащат по-малки мита върху стоките си при внос в ЕС. Облекченият достъп до паз...
Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ...
Плурилатерални инициативи
През последните години поради трудностите и застоя в преговорите по Кръга Доха все повече държави и икономически блокове се обърнаха към възможността за либерализиране и подобряване на условията за тъ...
Двустранни и регионални търговски споразумения на ЕС
Информация за сключените търговски договорености между ЕС и трети страни, и за текущите преговори водени от ЕС....
Съобщение на Европейската комисия за подбор на експерти за сформиране на независима консултативна група
Независимата консултативна група ще подпомага Европейската комисия и държавите членки при определянето дали тютюневи изделия притежават характерни вкусово-ароматни качества...
Въпросник относно търговския стълб на Споразумението за асоцииране ЕС-Меркосур
Въпросник, разпространен от Европейската комисия, с който се цели набавяне на информация относно приоритетите и решенията, които следва да се вземат по време на процеса на преговори...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg