Сектори в икономиката
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Сектор: Производство на хранителни продукти (C10)
Секторът за производство на хранителни продукти обхваща около 15.6% от индустриалното производство в страната и създава около 10.7% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на напитки (C11)
Секторът за производство на напитки обхваща около 4% от индустриалното производство в страната и създава също около 4% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на тютюневи изделия (C12)
Секторът за производство тютюневи изделия обхваща близо 5% от индустриалното производство в страната и създава малко повече от 1% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло (C13)
Секторът за производство на текстил и изделия от текстил, без облекло възлиза на близо 2.0% от индустриалното производство в страната и създава около 1.5% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на облекло (C14)
Секторът за производство на облекло обхваща около 5% от индустриалното производство в страната и създава близо 8% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм (C15)
Секторът за обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм обхваща около 0.7% от индустриалното производство в страната и създава около 1.0% от добавената стойн...
Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (С16)
Секторът за производството на дървен материал обхваща около 1.5% от индустриалното производство в страната и създава също около 1.5% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (C17)
Секторът за производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон обхваща около 1.4% от индустриалното производство в страната и създава също около 1.4% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители (C18)
Секторът на печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители обхваща около 1.6% от индустриалното производство в страната и създава около 1.9% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на химични продукти (C20)
Секторът за производство на химични продукти обхваща около 3.5% от индустриалното производство в страната и създава над 2.0% от добавената стойност в индустрията....
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg