Сектори в икономиката
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Сектор: Производство на лекарствени вещества и продукти (C21)
Секторът за производство на лекарствени вещества и продукти обхваща около 1.6% от индустриалното производство в страната и създава около 2.3% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на изделия от каучук и пластмаси (C22)
Секторът на производство на изделия от каучук и пластмаси обхваща 4% от индустриалното производство в страната и създава също около 4% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на изделия от други неметални минерални суровини (C23)
Секторът за производство на изделия от други неметални материални суровини обхваща 6-7% от индустриалното производство в страната и създава малко над 7% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на основни метали (С24)
Секторът за производството на основни метали обхваща около 4.5% от индустриалното производство в страната и създава около 2.0% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване (С25)
Секторът за производството на основни метали обхваща около 6.4% от индустриалното производство в страната и създава над 7.0% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти (С26)
Секторът за производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти обхваща около 1.2% от индустриалното производство в страната и създава също 1.4% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на електрически съоръжения (С27)
Секторът за производството на електрически съоръжения обхваща около 3.7% от индустриалното производство в страната и създава около 3.4% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение (С28)
Секторът за производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение обхваща малко над 3.0% от индустриалното производство в страната и създава около 3.5% от добавената стойност в индус...
Сектор: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С29)
Секторът за производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета обхваща около 1.6% от индустриалното производство в страната и създава 1.1% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на превозни средства, без автомобили (С30)
Секторът за производство на превозни средства, без автомобили обхваща 1.2% от индустриалното производство в страната и създава 1.0% от добавената стойност в индустрията...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg