Сектори в икономиката
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Сектор: Производство на изделия от каучук и пластмаси (C22)
В сектор "Производство на изделия от каучук и пластмаси" се произвежда 3.2% от обема на индустриалното производство в страната и се създава също 4.1% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на изделия от други неметални минерални суровини (C23)
В сектор "Производство на изделия от други неметални минерални суровини" се произвежда 4.2% от обема на индустриалното производство в страната и се създава 6.9% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на основни метали (С24)
В сектор "Производството на основни метали" се произвежда 14.9% от обема индустриалното производство в страната и се създава 9% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване (С25)
В сектор "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" се произвежда 5.1% обема на индустриалното производство и се създава 8.5% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти (С26)
Секторът за производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти обхваща около 1.2% от индустриалното производство в страната и създава също 1.4% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на електрически съоръжения (С27)
В сектор "Производство на електрически съоръжения" се произвежда 4.1% от обема на индустриалното производство и се създава 4.3% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение (С28)
В сектор "Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение" се произвежда 4.5% от обема на индустриалното производство в страната и създава около 6.8% от добавената стойност в инд...
Сектор: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С29)
В сектор "Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета" се произвежда 2.3% от обема на индустриалното производство в страната и се създава 2.7% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на превозни средства, без автомобили (С30)
В сектор "Производство на превозни средства, без автомобили" се произвежда 0.9% от обема на индустриалното производство в страната и се създава 0.5% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на мебели (С31)
В сектор "Производство на мебели" се произвежда 1.6% от обема на индустриалното производство в страната и се създава също около 2.1% от добавената стойност в индустрията....
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката