Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Връзка с инспектората
Как да се свържете с инспектората на МИЕ...
Отчет за предприетите действия
Информация за постъпили сигнали и отчет за предприетите действия от Инспектората на МИЕ...
Компетенции и правомощия на инспектората
Компетенции и правомощия на инспектората на Министерството на икономиката и енергетиката...
Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на МИЕ, може да попълните данните и да ги изпратите чрез електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията...
Нормативни и други документи
Нормативни и други документи, в съответствие с които се осъществява дейнoстта на Инспектората ...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката, назначавани от него...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата по чл. 3, т. 23 от закона, представляващи дружествата в ликвидация
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата по чл. 3, т. 23 от закона, представляващи дружествата в ликвидация...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служители от администрацията на МИ
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служители от администрацията на Министерството на икономиката...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от Закона
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от Закона...
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg