Стратегически документи
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013 г.
Националната стратегия систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, задачите, дейностите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за ра...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg