Защита на потребителите
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Политика за защита на потребителите
Министерство на икономиката провежда политика, която има за цел да осигури защитата на основните права на потребителите...
Безопасност на потребителите
Защитата срещу рискове от придобиване на стоки и услуги...
Защита на икономическите интереси на потребителите
Правно регламентиране на редица търговски практики и похвати...
Уреждане на потребителски спорове по съдебен и извънсъдебен ред. Алтернативно решаване на потребителски спорове.
Достъп на потребителите до съдебни и извън съдебни процедури за защита на техните права. Помирителни комисии. Защита на индивидуалните и колективни интереси на потребителите....
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg