Защита на потребителите
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Политика за защита на потребителите
Министерство на икономиката провежда политика, която има за цел да осигури защитата на основните права на потребителите...
Безопасност на потребителите
Защитата срещу рискове от придобиване на стоки и услуги...
Защита на икономическите интереси на потребителите
Правно регламентиране на редица търговски практики и похвати...
Уреждане на потребителски спорове по съдебен и извънсъдебен ред
Достъп на потребителите до съдебни и специални извън съдебни процедури за защита на техните права. Защита на индивидуалните и колективни интереси на потребителите...
Сдружения на потребителите
Неправителствен сектор...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg