Национален туристически регистър
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти
Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти - актуализира се в реално време...
Регистър на категоризираните туристически обекти
Регистър на категоризираните средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения (обновява се в реално време)...
Списък на вписаните в Националния туристически регистър туристически сдружения
Туристическите сдружения са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност са включени дейности свързани с туризма...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg