Открито управление
Сортирай по азбучен ред:
 
Информация за плащанията на МИ за 2016 г.
Информация за плащанията на Министерство на икономиката за 2016 г. по дни...
Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на МИЕ
Информация за използването на Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)...
Информация за плащанията на МИ за 2017 г.
Информация за плащанията на Министерство на икономиката за 2017 г. по дни...
Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийната ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИ
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката