Малки и средни предприятия
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Брандико и ТФ Фест
Наградата за защита на интелектуалната собственост, която се връчва на учебно-тренировъчните фирми от името на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма...
Декларация за МСП и Указания за попълване
Декларацията за МСП се използва най-вече при кандидатстване на предприятията за финансиране по европейските фондове. Моля, запознайте се внимателно с Указанията за нейното попълване...
Консултативен съвет за насърчаване на МСП
Консултативният съвет за насърчаване на МСП е съвещателен орган към министъра на икономиката и енергетиката по въпросите на предприемачеството и малките и средните предприятия...
Европейски ден на предприемача 2013
Европейски ден на предприемача 2013, единадесети ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България, който се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП...
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network)
Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа в света, предоставяща практически отговори на езика на бизнеса...
Th13teen Arts
Национален конкурс, етап от световното първенство за бизнес идеи от творческите индустрии Creative Business Cup...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg