Малки и средни предприятия
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Европейски награди за насърчаване на предприемачество
Конкурс за инициативи в подкрепа на предприемачеството...
Брандико
Наградата за защита на интелектуалната собственост, която се връчва на тренировъчните предприятия от името на Министерство на икономиката...
Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020: Small Business Act
Small Business Act е основният европейски стратегически документ в областта на малките и средните предприятия, а националната стратегия на България в подкрепа на малкия бизнес е изцяло адаптирана към ...
Декларация за МСП и Указания за попълване
Декларацията за МСП се използва най-вече при кандидатстване на предприятията за финансиране по европейските фондове. Моля, запознайте се внимателно с Указанията за нейното попълване...
Европейски ден на предприемача 2014
Европейски ден на предприемача 2014, дванадесети ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България, който се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП...
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network)
Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа в света, предоставяща практически отговори на езика на бизнеса...
Th13teen Arts
Национален конкурс за предприемачи от творческите индустрии, етап от световното първенство за бизнес идеи от творческите индустрии Creative Business Cup...
Проект по ОПАК "Обучение по секторни анализи..."
Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в Министерство на икономиката осъществи успешно проект „Обучение по секторни анализи, оценка на въздействието и делови умения в работни срещи на служите...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg